15. april 2024

Ordblinde indsatsen

Jeg er fuldstændig enig med regeringen i vi skal teste børn med tegn på læsevanskeligheder senest i første klasse om de har en risiko for ordblindhed. Hvis risikotesten giver udslag på ordblinde, vil det mulighed for at de kan få den støtte de har behov for så de kan udvikle sig bedst mulig og få lige muligheder for læring som andre børn har det. Det mener jeg ikke vi gør tilstrækkeligt i dag i Herning kommune. Vi har i denne byrådsperiode givet midler til ansætte elleve ordblinde vejledere på skolerne med overbygning, så håber der kommer øget opmærksomhed på tidlig indsats, fordi det er langt bedre at forbygge end at udbedre den skade der er sket, fordi børnene har svært ved at følge med i andre fag også, samtidig med det er svært i dansk.

Risiko testen er jo ikke ordblindetesten, men det giver dem adgang til de hjælpemidler som vi har i dag til børn med ordblinde. De børn med som ved risikotesten udviser tegn på ordblindhed får mulighed for også at få så mange bøger ind i hovedet, som børn der kan læse selv. Vi har i dag Nota som er et bibliotek hvor ordblinde kan få læst bøger op. De kan få deres matematik bøger og andre fagbøger læst op så de ikke behøver at komme bagefter i andre fag det vil give dem lige muligheder så der ikke skal kæmpes når man først i fjerde femte klasse får lavet en ordblinde test.

Jeg fik i denne byrådsperiode indført Alkalær på skolerne, det giver også børnene med vanskeligheder større hjælp til at lære at læse. Alkalær er noget forældre betaler ofte selv investere i til deres børn ud over skolen. Derfor synes jeg det er et godt tilbud vi kan give i folkeskolen, derfor håber jeg alle skoler vil fortsætte med at bruge denne metode. For selvom børnenes risikotest giver udslag, skal de fortsat have de bedste muligheder for at lære at læse, det kan jo være de er senere til at knække læsekoden og derved ikke bliver konstateret ordblinde når de får den endelige test i 5 klasse, men de er ikke bagud ud i de andre fag pga. manglende hjælpemidler til f.eks. at læse en matematikopgave op.

Så derfor håber jeg at forslaget om børn der udviser vanskeligheder skal testes senest i første klasse bliver vedtaget

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN