25. juli 2024

Lad os give mere tryghed og nærhed i ældreplejen

Et flertal i Folketinget har for et par uger siden lavet en aftale om at afsætte 170 millioner kroner så vi i kommunerne kan sætte fart i arbejdet med faste og selvstyrende teams i ældreplejen.

 

Jeg synes det er et vigtigt skridt hen mod mere nærhed i ældreplejen. Der er alt for mange ældre, der modtager pleje i eget hjem, som oplever, at deres hjem er blevet en banegård med mange forskellige personaler hver dag og hver uge. Mange ældre opgiver at lære navnene på de mennesker, der kommer i deres hjem. Det kan både skaber utryghed og betyde, at vigtig information om den ældre går tabt.

 

Ved der ændres i organiseringen, så det bliver faste og selvstyrende teams kan give mere tryghed og bedre kendskab til den ældre. Jeg mener også det vil giver højere arbejdsglæde blandt de ansatte, som får mere frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og skal bruge mindre tid på dokumentation.

 

Derfor håber jeg vi i Herning kommune vil søge puljen til at lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams, da det er netop vigtigt, at vi får lavet en lokale model, for det er jo ikke sikkert at den model der er i en anden kommune, er den der fungerer lige godt i Herning kommune.

 

Vi har i denne byrådsperiode ingen i social og sundhedsudvalget, hvilket vi håber og tror på i næste byrådsperiode, der for vil vi appellere til dem der sidder i udvalget at få søgt af puljen inden 1 november 2021.

 Derfor vil jeg fortsat være din sociale stemme i byrådet, stem personligt på nummer 3 på Liste A


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN