23. juni 2024

Persondatapolitik

martinkollerup

Formål og anvendelse

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores brugere, annoncører og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Media Works Group ApS
Mejlgade 42
8000 Aarhus C
Cvr. Nr. 39008033

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via persondata@mwg.dk.

Media Works Group indsamler data for at kunne levere de ydelser, som understøtter vores mission med Debatsiderne.dk. Vi benytter kun data, som er nødvendige og relevante for indhold på sitet. Denne politik beskriver rammen for, hvordan vi hos Media Works Group arbejder med data på Debatsiderne.dk.

Transparent brug af data

Media Works Group sætter krav til, at indsamling af data sker på et oplyst grundlag. Der benyttes udelukkende data som specifikt kommer fra:​

  • Folketingets hjemmeside.
  • danske kommuners hjemmesider. ​​
  • danske regioners hjemmesider
  • politiske partiers og politiske vælgerforeningers hjemmesider.
  • brugeren selv.​
  • sociale medier.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger Debatsiderne.dk, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os via kunderservice@mwg.dk

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi sletter vores kommunikation med dig, hvis det står klart, at du ikke ønsker vores ydelser.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Brugere og annoncører

Vi har behov for at kommunikere med vores brugere og annoncører, så vi sikrer os, at vore ydelser leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Når ydelsen er leveret eller løbende aftale ophører og eventuelle udestående er afsluttede, vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Formålet med nyhedsbrevet er at sende mails med ny information fra Debatsiderne.dk, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Brugerne af Debatsiderne.dk kan ophæve samtykke til dette.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. 

Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN