4. marts 2024

Vinnie Borbjerg

Jeg hedder Vinnie Borbjerg, er 49 år og bosat i Kibæk med min familie.

Jeg er uddannet pædagog og ansat ved Herning Kommune som døgnplejefamilie. Tidligere har jeg arbejdet på plejehjem, i vuggestue og førskolegruppe, støttepædagog og med multihandicappede børn samt dagplejer.

Jeg vil kæmpe for de svageste i samfundet, herunder børn i daginstitutioner og skoler, ældre, handicappede og socialt udsatte.

Bedre vilkår for udsatte børn og unge

Jeg vil fortsætte med at være børnene og de unges stemme, så vi ikke sender udsatte 16. årige ud i egen lejlighed. Jeg vil være med til at sikre dem et hjem, hvor de har mulighed for at udvikle sig og få et bedre liv, end de ville kunne få, hvis de skal bo alene og uden mulighed for tæt guidning.

Være med til at skabe en sikker opvækst for alle 

Alle børn har ret til et hjem, også anbragte børn. Derfor vil jeg være med til at udvikle typer af hjem, hvor børn/unge har behov for særlige tilbud, og de ikke kan rummes i en plejefamilie.

Mere tryghed og omsorg for ældre 

Vi har ældre, der har brugt hele deres arbejdsliv på at skabe det Danmark, som du kender i dag. De har fortjent, at vi sætter fokus på, hvordan vi behandler vores ældre i Herning kommune.

Jeg vil bl.a. kæmpe for, at de fornødne personaleressourcer er der, så der er mere tid til nærhed og omsorg for den enkelte.

Jeg vil være med til at kæmpe for, at Generationernes Hus bliver til mere end bare generationernes kvarter. Jeg mener, der er langt flere udviklingsmuligheder i dette.

Mere fokus på sundhed

Jeg mener, vi skal have endnu mere fokus på sundhed i Herning. Her vil jeg fortsat være med til at kæmpe for, at vi får et sundhedshus i Herning. Jeg mener, det er lige så vigtigt i Herning som det er i Holstebro. Selvom sygehuset i Gødstrup ligger tæt på Herning, så er det ikke mere vores, end det er Holstebros eller andre byer i området. Vi skal fortsat tænke på, hvordan vi kan gøre vores nære sundhed bedre for alle borgere.

Med sundhed tænker jeg også motion og bevægelse, her vil jeg være med til at kæmpe for flere cykelstier i Herning kommune både langs nationale og kommunale veje. Flere cykelstier betyder nemlig mulighed for mere motion.

Mere fokus på landsbyerne og centerbyerne.

Jeg har denne byrådsperiode siddet i landsbykontakt udvalget, det har jeg fordi jeg synes det er vigtigt at have fokus på udvikling i landsbyerne. Være nysgerrige på hvad der gør hver by til den de er og hvordan vi bedst mulig som politiker kan støtte dem til udvikling. Her tænker jeg at vi skal se på hele fællesskabet i byerne og ikke kun enten på skole eller daginstitution. Hver by er unik.

Mere fokus på arbejdsmiljø

Jeg vil fortsat kæmpe for en lokal overenskomstlignende aftale for plejefamilier ansat i Herning kommune. Jeg vil arbejde for, at de bliver samarbejdspartner.

På børne- og familieområdet vil jeg kæmpe for, at der er fagfaglige ledere, der kan være med til at sikre, at det er det faglige, der er i højsædet. Det vil sikre, at alle familier får den rette indsats ud fra en faglig vurdering og ikke ud fra økonomisk vurdering.

Højere normeringer
Vi kan jo glæde os over, at regeringen og støttepartierne har sikret, at vi skal nå minimumsnormeringen i 2024, men skal vi i Herning nå dette mål, skal vi prioritere flere penge. Det vil jeg gerne være med til at finde løsninger på.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN