28. maj 2022

Vinnie Borbjerg

Jeg hedder Vinnie Borbjerg, er 49 ĂĽr og bosat i KibĂŚk med min familie.

Jeg er uddannet pÌdagog og ansat ved Herning Kommune som døgnplejefamilie. Tidligere har jeg arbejdet pü plejehjem, i vuggestue og førskolegruppe, støttepÌdagog og med multihandicappede børn samt dagplejer.

Jeg vil kÌmpe for de svageste i samfundet, herunder børn i daginstitutioner og skoler, Ìldre, handicappede og socialt udsatte.

Bedre vilkür for udsatte børn og unge

Jeg vil fortsÌtte med at vÌre børnene og de unges stemme, sü vi ikke sender udsatte 16. ürige ud i egen lejlighed. Jeg vil vÌre med til at sikre dem et hjem, hvor de har mulighed for at udvikle sig og fü et bedre liv, end de ville kunne fü, hvis de skal bo alene og uden mulighed for tÌt guidning.

VÌre med til at skabe en sikker opvÌkst for alle 

Alle børn har ret til et hjem, ogsü anbragte børn. Derfor vil jeg vÌre med til at udvikle typer af hjem, hvor børn/unge har behov for sÌrlige tilbud, og de ikke kan rummes i en plejefamilie.

Mere tryghed og omsorg for Ìldre 

Vi har ĂŚldre, der har brugt hele deres arbejdsliv pĂĽ at skabe det Danmark, som du kender i dag. De har fortjent, at vi sĂŚtter fokus pĂĽ, hvordan vi behandler vores ĂŚldre i Herning kommune.

Jeg vil bl.a. kÌmpe for, at de fornødne personaleressourcer er der, sü der er mere tid til nÌrhed og omsorg for den enkelte.

Jeg vil vĂŚre med til at kĂŚmpe for, at Generationernes Hus bliver til mere end bare generationernes kvarter. Jeg mener, der er langt flere udviklingsmuligheder i dette.

Mere fokus på sundhed

Jeg mener, vi skal have endnu mere fokus pü sundhed i Herning. Her vil jeg fortsat vÌre med til at kÌmpe for, at vi für et sundhedshus i Herning. Jeg mener, det er lige sü vigtigt i Herning som det er i Holstebro. Selvom sygehuset i Gødstrup ligger tÌt pü Herning, sü er det ikke mere vores, end det er Holstebros eller andre byer i omrüdet. Vi skal fortsat tÌnke pü, hvordan vi kan gøre vores nÌre sundhed bedre for alle borgere.

Med sundhed tĂŚnker jeg ogsĂĽ motion og bevĂŚgelse, her vil jeg vĂŚre med til at kĂŚmpe for flere cykelstier i Herning kommune bĂĽde langs nationale og kommunale veje. Flere cykelstier betyder nemlig mulighed for mere motion.

Mere fokus pĂĽ landsbyerne og centerbyerne.

Jeg har denne byrüdsperiode siddet i landsbykontakt udvalget, det har jeg fordi jeg synes det er vigtigt at have fokus pü udvikling i landsbyerne. VÌre nysgerrige pü hvad der gør hver by til den de er og hvordan vi bedst mulig som politiker kan støtte dem til udvikling. Her tÌnker jeg at vi skal se pü hele fÌllesskabet i byerne og ikke kun enten pü skole eller daginstitution. Hver by er unik.

Mere fokus på arbejdsmiljø

Jeg vil fortsat kĂŚmpe for en lokal overenskomstlignende aftale for plejefamilier ansat i Herning kommune. Jeg vil arbejde for, at de bliver samarbejdspartner.

Pü børne- og familieomrüdet vil jeg kÌmpe for, at der er fagfaglige ledere, der kan vÌre med til at sikre, at det er det faglige, der er i højsÌdet. Det vil sikre, at alle familier für den rette indsats ud fra en faglig vurdering og ikke ud fra økonomisk vurdering.

Højere normeringer
Vi kan jo glÌde os over, at regeringen og støttepartierne har sikret, at vi skal nü minimumsnormeringen i 2024, men skal vi i Herning nü dette mül, skal vi prioritere flere penge. Det vil jeg gerne vÌre med til at finde løsninger pü.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN