12. april 2024

Enhedslisten foreslår ændringer på Jobcenteret

Beskæftigelsesudvalget og byrådet skal snart tage stilling til fem forslag, som Enhedslisten har udarbejdet ud fra de svar, der er kommet på en række spørgsmål om jobcenterets arbejdsmetoder og procedurer.

Heldigvis er der mange af de borger, der bruger jobcenteret, der oplever et hurtigt og problemfrit arbejdsløshedsforløb, men der ses desværre også flere eksempler på mennesker, der bliver ramt af stress eller anden sygdom i deres forløb hos jobcenteret. Det kan og skal gøres bedre!

På baggrund af svarene lægger vi op til, at der laves en undersøgelse af årsagerne til det stigende sanktionsniveau sideløbende med, at vi opfordrer til, at vi i Randers Kommune bestræber os på at sanktionere folk så lidt som muligt, da erfaringerne viser, at det ofte er frygten for sanktioner, der faktisk ender med at medføre sanktioner.

Vi foreslår også, at der skal laves en udvidet indsats i forhold til at hjælpe de personer, der er i risiko for at blive ramt af 225-timersreglen. Den kan ramme familier hårdt, og derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at hjælpe de ramte borgere – særligt i de perioder, hvor det kan være svært at finde arbejde.

Et andet fokusområde bør være effekten af virksomhedspraktikker. Randers Kommune registrerer desværre ikke, hvor mange der ansattes i den pågældende virksomhed efter endt praktik eller aktivering. Det kommer bag på Enhedslisten, at der ikke er et sådant overblik, der kan gøre Randers Kommune klogere på, hvorvidt virksomhedspraktik giver bonus, eller om der sker misbrug fra virksomhedernes side. Derfor lægger vi også op til, at der fremover fortages en sådan registrering, der fremlægges til byrådet årligt.

Samtidig ønsker Enhedslisten en øget brug af revalidering for de mennesker, der ønsker og kan have gavn af dette. Nogle mennesker, der er blevet ramt af sygdom eller arbejdsskader, og som ikke kan fortsætte i deres tidligere branche, kan nemlig omskoles og i stedet klare et arbejde indenfor et andet fagområde. Desværre bruges revalidering stort set ikke længere i Randers Kommune.

Kort og godt ønsker Enhedslisten altså et lavere sanktionsniveau, en udvidet indsats for mennesker i risiko for at blive ramt af 225-timersreglen, bekæmpelse af misbrug af virksomhedspraktikker og øget brug af revalidering.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN