25. juli 2024

Forureneren skal betale

Nordic Waste er en miljøkatastrofe, hvor Randers Fjord risikerer at blive forurenet, og beboerne i landsbyen Ølst risikerer at blive dækket med fem meter forurenet jord.

Hvordan kunne man tillade, at syv millioner tons forurenet jord blev lagt i en kæmpe dynge oven på en gammel lergrav med stor risiko for jordskred?

Nordic Waste har modtaget langt mere forurenet jord, end de har renset. De har tjent penge og udbetalt 33 millioner til ejerne.

Forureneren skal betale er et princip i miljølovgivningen, men allerbedst er det, at vi ikke skal have forurening. Vi skal undgå miljøkatastrofen og redde både vandmiljøet og beboerne i Ølst.

Nordic Waste valgte midt i oprydningen at forlade pladsen, og de rige ejere af selskabet er også løbet fra regningen og er gået konkurs. Ejerne med Torben Østergaard-Nielsen i spidsen har en formue på 42 milliarder og kan vælge at stå til ansvar og betale de to milliarder, som oprydningen er skønnet til at koste. Det er en regning, som ikke skal ende i Randers Kommune og forringe velfærden det næste årti.

Det er vigtigt, at Randers Kommune og Miljøstyrelsen laver et godt samarbejde, så miljøkatastrofen forhindres, så Alling Å bliver genetableret, og at jordskreddet stabiliseres på en sikker måde for beboerne i Ølst.

Enhedslisten vil i Folketinget stille forslag om, at lovgivningen skal strammes op, så firmaer, der forurener, ikke bare kan løbe fra regningen og ansvaret i store miljøsager.

Indtil 2007 havde amterne en del af miljøtilsynet, som blev overdraget til kommuner. Enhedslisten vil have undersøgt, om ikke regionerne eller Miljøstyrelsen skal have et større miljøansvar for at genindføre et armslængdeprincip.

Der har været store sager med for eksempel importeret spildevand til Slagelse og kontrol af havbrug i Hedensted, som har vist, at kommunernes miljøkontrol ikke er tilstrækkeligt i store og komplicerede sager. Hvorfor har Randers Kommune ikke lavet en VVM-redegørelse, inden der blev givet tilladelse til, at Nordic Waste kunne starte med at modtage forurenet jord på grunden? Hver dag kommer der nye oplysninger, som gør det svært at beskrive sagen. Flere byrådsmedlemmer, også fra Enhedslisten, har forsøgt at advare om, at et jordskred var på vej. Hvorfor er kritikken ikke blevet taget mere alvorligt?

De rige ejere skjuler sig i deres pengetank og tager ikke ansvar for deres forurening og miljøskadelige handlinger. Enhedslisten vil både i Randers Byråd, regionsrådet og i Folketinget forfølge Nordic Waste-sagen. Miljøet og beboerne i Ølst skal ikke blive taberne i denne sag.

Debatindlægget er skrevet i samarbejde med: Else Kayser og Henrik Qvist, regionsrådsmedlemmer, Region Midt, for Enhedslisten, og Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem og miljøordfører for Enhedslisten


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN