20. maj 2024

Gudenåen skal sættes fri

Der har gennem længere tid været diskussioner om pasning og pleje af Gudenåen. Nogle partier mener, at øget grødeskæring er den rette vej for at undgå oversvømmelser, mens Enhedslisten mener, at der skal naturlige midler i brug, for at redde naturen.

Øget brug af grødeskæring vil forårsage, at nogle planter bliver mere aggressive og vokser hurtigere. Det svarer lidt til at tisse i bukserne for at holde varmen.

I stedet bør vi sikre, at der er mest mulig natur langs Gudenåens bred, samtidig med at Tangeværket nedlægges. Dette vil være en del af en naturlig løsning, hvorpå Gudenåen kan genfinde dens naturlige flora.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser skal oplyses før alle byrådsbeslutninger, og klimaplanen skal følges til dørs 

I Enhedslisten mener vi, at de klima- og miljømæssige konsekvenser skal oplyses ved alle byrådssager, hvor det giver mening. Dette kan bidrage til at klæde politikkerne bedre på til at tage de rigtige grønne beslutninger.

Enhedslisten var ikke tilfredse med byrådets klimaplan, men den er trods alt en forbedring, og derfor mener vi også, at den som minimum skal overholdes. Her er noget af det vi var utilfredse med:

  1. Klimaplanen accepterer biomasse som en CO2-neutral energikilde, hvilket det ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke er, da vi fælder træerne hurtigere, end der kommer nye.
  2. Klimaplanen når ikke Parisaftalens mål, hvilket var målsætningen ved vedtagelsen af udarbejdelse af klimaplanen.

Enhedslisten vil fortsat kæmpe for det grønne område, og det er ikke bare et noget vi siger. Vi har aldrig stemt for besparelser på området.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN