21. juli 2024

Vores børn fortjener bedre

Lærerne i Tårnby føler hverken, at de er godt nok rustet til inklusionsopgaven, eller at elever med særlige behov får den støtte, som de har brug for. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforenings lokalafdeling, der samtidig dokumenterer, at der i en skoleklasse er op mod fire elever, som behøver støtte ud over den, som gives i undervisningen.

På den baggrund mener vi i Venstre, at der skal handles på inklusionsområdet nu. Vores børn fortjener bedre, så vi vil arbejde på at få undersøgt hele området grundigt og i tæt samarbejde med lærerforening, fagfolk, skolens personale, forældre og elever. Vi skal have undersøgt, hvorfor lærerne svarer, som de gør, og hvordan vi kan hjælpe dem.

Vores politiske udgangspunkt er, at der skal sigtes bredt og langt mere helhedsorienteret. Der skal fokus på en hurtig og sammenhængende indsats for børn med skolevægring, angst, depression og andre diagnoser, og vi skal samtidig styrke den forebyggende indsats. Det er også vigtigt at skabe en bedre sammenhæng mellem skole, rådgivning, forebyggelse og familieafdeling, så forældrene ikke bliver kastebold mellem flere forskellige forvaltninger. Lærernes kompetencer skal undersøges ligesom omfanget af støttetimer og mulighed for to-lærer ordning er mulige vigtige redskaber i bedre inkludering.

Vi vil gerne i dialog, så vi kan inkludere eleverne i den almindelige klasses fællesskab, og samtidig sikre, at eleverne bliver løftet fagligt. Venstre er klar på at handle.

Ali Qais

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Tårnby


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN