30. maj 2024

Fællesskab og foreningsudvikling

I Tårnby har vi et flot og stærkt foreningsliv, som vi med god ret bør være stolte af.

Men hvis vi skal fastholde det flotte niveau, som medlemstallet og de mange stærke foreninger samt de mange hundrede frivilliges engagement er udtryk for, så er det vigtigt, at vi i de kommende år sætter ekstra fokus på forenings- og aktivitetsudvikling.

Som politikere ved godt, at der er rigtig mange foreninger, som drømmer om nye eller bedre idrætsfaciliter og forhold.

Det er ofte ønsker, som vi fra politisk side mangler mod til at imødekomme – og foreningsidrættens ønsker kommer som regel til allersidst i de kommunale budgetprocesser, hvis der er lidt penge til overs.

Det synes jeg, at vi som politikere har bør ændre på – især fordi, at vi ikke i tilstrækkelig grad anerkender hvilken kæmpe social motor, som civilsamfundet har i hverdagen. Når alt kommer til alt, så ved vi alle jo godt, at forenings- og aktivitetsudvikling for alvor først finder sted, når foreningslivet får bedre rammevilkår og faciliteter.

Hvis ikke alle foreningernes drømme skal kæmpe mod hinanden, er det dog afgørende, at vi får etableret end tættere og bedre dialog med foreningslivet og kommunens politikere. Vi bliver derfor nødsaget til at spørge ind til foreningernes tilfredshedsgrad – og deres ønsker, håb og drømme. Vi må fra politisk side være mere nysgerrig på, hvad foreningens visioner og mål er for deres egen udvikling.

Hvis vi som politikere har krav til, at foreningerne skal ud til endnu flere foreningsuvante børn og unge i kommunen, så også bliver del af foreningslivets fællesskab, så skylder vi som politikere at få en mere kvalificeret dialog om foreningslivets ønsker og visioner.

Derfor foreslår jeg, at vi i de kommende år gennemfører grundige tilfredshedsmålinger samt at vi også mere systematisk gennemfører nogle seriøse samtaler med udgangspunkt i foreningslivet om, hvor I ser at vi kan udvikle foreningslivet sammen i Tårnby. Via dialog og løbende målinger kan vi som politikere hjælpe foreningerne til at realisere drømmene.

Ali Qais

Kommunalbestyrelsesmedlem og kandidat til kommunalvalg

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN