30. maj 2024

For mange elever i klassen og mangel på kapacitet

For mange elever i klassen og mangel på kapacitet

I Børne- og skoleudvalget stemte Venstre NEJ til oprettelsen af 23 0.klasser i skoleåret 2022/2023.

Jf. Pilegårdsskolens og Skelgårdsskolens høringssvar, gives der udtryk for stor bekymring en høj klassestørrelse og mangel på lokale kapacitet. Grundet tilvæksten i Tårnby Vest samt kommende byggeri af større boligkvarter, så forventes at antal børn vokser yderligere. Skolerne sender derfor en opfordring til politikerne om at finde en holdbar og langsigtet løsning, da skolerne allerede nu har mangel på lokaler og har for høj klassestørrelse.

Vi deler skolernes bekymring. Vi er meget bekymret for kapaciteten og høje klassestørrelser, da antal elever i klassen er en vigtig faktor for god trivsel og faglighed.

Vores opfordring til politikerne, lad os samles og lave en langsigtet plan på skoleområdet, hvor vi sikre så godt et lærings og trivsels miljø for børnene.

Ali Qais

Medlemmer af Børne- og skoleudvalget

Kommunalbestyrelsesmedlem


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN