20. juli 2024

Familieafdeling og Rådgivning og Forebyggelse (ROF) er nu lagt sammen til Børne og Familieafdeling.

Det har igennem flere år været Venstres ønske med en sammenlægning, da det vil styrke helhedsorienterede arbejde på tværs af afdelinger i forhold til børn og familier.

Der er behov for et langt tættere og styrket samarbejde mellem ROF og familieafdelingen i de sager, hvor et barn både har behov for indsatser fra ROF (folkeskoleloven) og foranstaltninger i familieafdelingen (serviceloven). I dag er det alt for siloopdelt. Sagerne køres parallelt og ukoordineret i stedet for at sikre fælles mål på tværs. Barnet bliver kastebold mellem de to afdelinger, alle venter på hinanden. ROF har 12 måneders ventetid på PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), som er forudsætningen for at blive visiteret til specialundervisning. Imens kører familieafdelingen en sag op, som måske slet ikke behøvede være en stor sag, hvis skolevæsenet (ROF) var hurtigere til at etablere specialundervisning/støtte i skolen. Et tættere samarbejde skal sikre, at barnet kommer i centrum. De voksne omkring barnet skal sikre en samlet indsats, der giver mening for barnet (og forældrene/familien).


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN