23. juni 2024

Hele Hovedstadsregionen er produktionsdanmarks centrum

Hovedstadsregionen er Danmarks økonomiske kraftcentrum. Over 2/5 af Danmarks bruttonationalprodukt bliver skabt i hovedstadsregionen. Hovedstadsregionen trækker alle andre regioner op. Det er den eneste region, hvor bruttonationalproduktet pr. indbygger er over landsgennemsnittet.

Og nej, det er ikke job på Slotsholmen eller i de fine saloner i København, som gør hovedstadsregionen til Danmarks økonomiske lokomotiv. Det er forskning, udvikling, industri og serviceerhverv. Hovedstadsregionen er eksempelvis hjemsted for verdens tredjestørste koncentration af medicinalindustri ifølge investeringsbanken Torreya.

Også når det gælder iværksættere indtager hovedstadsregionen toppen i Danmark. Målt pr. indbygger bliver der startet langt flere nye virksomheder i hovedstadsregionen end i resten af landet.

Det er vigtigt, at hovedstadsregionen og navnlig Nordsjælland har en stærk stemme på Christiansborg. Folketinget negligerer alt for ofte hovedstadsregionen, når der skal fordeles midler til ny infrastruktur. Der er alt for lange køer på indfaldsvejene, og der bliver også investeret for lidt i den kollektive transport. Se bare på Kystbanen, som har vedvarende problemer.

Desværre er der tendens til at betragte hovedstadsregionen som en guldkalv, der kan slagtes igen og igen. Hovedstadsregionen har længe afleveret mange penge i kommunaludligning og var den helt store taber, da regeringen i 2020 lavede en stor udligningsreform.

Det er afgørende for Danmark, at hovedstadsregionen vedbliver med at være vækstmotor. Hovedstadsregionen er i skarp konkurrence med storbyområder i andre lande om at tiltrække virksomheder og medarbejdere. Vi har brug for en mere erhvervsvenlig regering, der siger stop for skattestigninger og mere bureaukrati – ellers går motoren i stå.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN