15. april 2024

Sundhedstilbud tættere på

Regeringens udspil til nærhed i tilbud til borgerne stemmer fint sammen med det, vi arbejder politisk med i Randers Kommune og Region Midtjylland. Men vi vil gerne mere og hilser det centrale udspil velkomment.

Regionshospitalet i Randers skal fortsat være et døgnbemandet akuthospital, og vi skal presse på for, at udbygnings- og renoveringsplanen som er vedtaget fremrykkes. Det kræver lokale personlige stemmer. Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland, som ligger i Randers skal fortsat være center for hele regionen.

De ting som fungerer rigtig godt, skal udbredes yderligere, og der er muligheder for forbedringer. Sundhedscentret på Thors Bakke, hvor kommune, region og private aktører har samlet en bred vifte af tilbud under samme tag, er vores velfungerende nærhospital i Randers. Der er bl.a. tilbud indenfor sundhedsfremme og forebyggelse og rehabilitering. Tilbud af høj kvalitet til gavn for borgerne i hele Randers Kommune. Her bør vi dog i højere grad have udgående tilbud, som er tilgængelig lokalt. 

Samarbejdet mellem personalet på Regionshospitalet i Randers, Randers kommune og den praktiserende læge er rigtig godt. Det betyder meget når vi bliver udskrevet fra hospitalet efter operation eller behandling, at kommunen er klar til at tage over med pleje, aflastning og genoptræning, og at kommunikationen med egen læge fungerer. Det skal her bemærkes, at vi skal have en særlig opmærksomhed på, at vi fortsat kan have egen læge tæt på. Lokale løsninger hvor læger kan indgå i hus-fællesskaber med andre sundhedsudbydere er vejen frem.

Vi bør tilbyde aflastningspladser flere steder i kommunen, så man kan være tættere på familie og pårørende. Også den vedligeholdende træning bør kunne tilbydes i tilknytning til lokale plejecentre specielt uden for Randers By. Her har det lokale kendskab og den tryghed, det giver stor betydning. Det giver derimod god mening, at den specialiserede genoptræning er samlet, da det kræver personale med specialviden og specialudstyr, for at kvaliteten sikres.

Psykiatrien må ikke glemmes, og her kan vi styrke samarbejdet mellem Regionspsykiatrien og Lokalpsykiatrien. Det er vigtigt, at der er opfølgning med lokale tilbud i form af god bostøtte til de mennesker, der har brug for det. Det er også vigtigt, at sammenhængen til bl.a. uddannelse og beskæftigelse er velkoordineret. Ift. børn og unge, som har det svært med psykiske udfordringer, er den tidlige indsats helt afgørende. Gratis psykologhjælp til unge, som igen er kommet med i det kommunale budget, er et rigtig godt tiltag. 

Forebyggelse på hele sundhedsområdet kan gøres meget bedre i et samarbejde mellem region og kommune. Mange sygdomme kan forebygges, så vi skal i fællesskab gøre alt, hvad vi kan for at fremme det sunde liv med bl.a. mere motion og fokus på kost og sund livsstil. Det skal ikke være med forbud og løftet pegefinger, men en motiverende indsats fra medarbejderne i region og kommune i tæt samarbejde med alle os borgere. Meget mere fokus på forebyggelsen for det er der både god økonomi og ikke mindst livskvalitet i.

Indlægget er skrevet af Henrik Gottlieb Hansen, Regionsrådsmedlem Midtjylland og Formand for Hospitalsudvalget og Pia Moldt, Byrådsmedlem i Randers Kommune og medlem af Udvalget for Sundhed, Idræt og Kultur for Socialdemokratiet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN