20. juli 2024

Aldrig har der været mere brug for pædagogerne

Der er bud efter pædagogerne. Regeringen og støttepartierne blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven forpligtiger kommunerne til at sikre minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og en til seks børn i børnehaven senest den 1. januar 2024. Så det satte vi i Byrådet penge af til ifm. sidste års budget, og det blev også afgørende vigtigt i dette års budget, hvor dagtilbudsområdet blev løftet væsentligt. 

Byrådet har endvidere besluttet, at 65 % af personalet i dagtilbud skal være uddannet personale. Det betyder, at der bliver stort behov for pædagoger i Randers Kommune. Det er også baggrunden for, at pædagoguddannelsen i Randers i et tæt samarbejde med Randers Kommune har taget imod et hold nye meritpædagogstuderende, ud over de to hold vi i forvejen har. Der er startet næsten 100 nye pædagogstuderende på pædagoguddannelsen i Randers her den 1. september 2021. 

Vi har brug for dygtige pædagoger i vores institutioner. Det er bl.a. i vores dagtilbud, at vi for alvor kan sætte ind med den tidlige indsats ift. forebyggelse af trivsels- og sundhedsproblematikker, der kan medføre mistrivsel senere i livet og udfordringer med tilknytning til arbejdsmarkedet og mere alvorlige sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

Socialpolitik, skole- og uddannelsespolitik, sundhedspolitik og beskæftigelsespolitik starter med den tidlige indsats – og her spiller pædagogerne en afgørende rolle. Aldrig har der været mere brug for pædagogerne – og det gælder i øvrigt overalt i kommunens institutioner.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN