30. maj 2024

Så er der valg – hvad synes du er vigtigt?

Så er der valg til byrådet i Randers Kommune. Jeg sidder i byrådet og i tre politiske udvalg: Sundhed-, Idræts- og Kulturudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget og Omsorgsudvalget – og jeg bliver tit spurgt. Hvad synes du er det vigtigste i kommunalpolitik? Det er meget svært at sige, fordi jeg synes meget er vigtigt, og i kommunalpolitik er det jo de nære politikområder vi primært arbejder med.

Jeg har altid været socialdemokrat og kommer fra et socialdemokratisk hjem, derfor er velfærdsområderne selvfølgelig vigtige for mig. Også idræt, sundhed, beskæftigelse og uddannelse og miljø og klima er noget af det vigtigste. 

Børn og skole

Det helt afgørende for at børn får en god start, at vi har gode dagtilbud og skoler. Her spiller minimumsnormeringer i dagtilbud, og at der er voksne nok i klasserne en vigtig rolle. Test i skolerne gavner hverken børns læring eller trivsel så væk med dem. Indeklimaet både i dagtilbud og skoler skal forbedres synes jeg.

De ældre og sårbare grupper

I Omsorgsudvalget drøfter vi meget, hvilke indsatser der skal til for at sikre det gode ældreliv med sociale relationer, træning og rehabilitering, når der er brug for det og boliger, der passer for den enkelte. Samarbejdet med de pårørende er vigtigt, og ikke mindst at vi har dygtige medarbejdere nok til de opgaver, der skal løses.

Sundhed 

Alle borgere skal have mulighed for at leve et sundt liv i trivsel – både børn, unge og voksne. Det gælder både fysisk og mental sundhed. Jeg synes den tidlige forebyggelsesindsats er vigtig, fordi sundhedstilstanden har indflydelse på børns trivsel, udvikling og læring gennem hele livet. Når sygdom opstår, skal det nære sundhedsvæsen tæt på borgeren fungere med nærhed, tryghed og kvalitet – og det gælder også for tilbuddene i psykiatrien.

Idræt og de frivillige

Vores idrætsforeninger spiller en helt afgørende rolle ude i lokalsamfundene. Det er vigtigt med tidssvarende idrætsanlæg i hele kommunen – og vi har rykket i denne periode. De frivillige gør en kæmpe indsats derude. Jeg har selv været både håndbold- og fodboldtræner, og ved at det kan være tidskrævende, men det er også sjovt og meningsfuldt at være en del af fællesskabet. Jeg tror der er brug for at støtte mere op om trænere og frivillige i foreningerne.

Miljø og klima

Også miljø og klima er vigtigt – så vi sikrer vores børnebørn natur og rent vand. Vi skal arbejde med gode klimaløsninger, så vi er garderet mod ekstremt vejr med fx. masser af regn og oversvømmelser. De store fælles klimaløsninger er vigtige, men også den indsats der gøres ude i hjemmene. I Randers Kommune er vi gode til affaldssortering, og det er et eksempel på, at vi står sammen om at passe på naturen. Den grønne omstilling er nødvendig for fremtiden.

Vi kan lykkes med meget

Randers er en dejlig kommune, og det er vigtigt at understøtte både land og by politisk. Vi kan lykkes med rigtig meget, hvis vi fortsat sikrer en god økonomi, en fornuftig erhvervspolitik med uddannelse og beskæftigelse til alle og naturligvis et ansvarligt byråd med et stærkt politisk samarbejde.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN