12. april 2024

Danmark svigter især de unge minoritetsdanskere

Der er kun to veje til at få dansk statsborgerskab. Man kan få det som barn, hvis man er så heldig, at ens mor eller far opfylder de ekstremt høje krav, inden man fylder 18 år. Hvis ikke, må man vente til man fylder 18, og så skal man begynde med at ansøge om permanent ophold. Det kan man nemlig ikke få som barn.

At få permanent ophold er lettere for 18-19-årige. Der kræves kun, at man har boet her lovligt i otte år, og har gået i skole uafbrudt. Så kan man være heldig at få dansk pas, når man er omkring 23 år. Men nogle unge får reelt ikke den chance, hvis de for eksempel har skiftet skole og derfor mistet en måneds skolegang.

Og hvis man som 18-årig har haft svært ved at få vedlagt alle bilagene, eller bare ikke været opmærksom på, at det var vigtigt at ansøge og betale gebyret på 4.300 kr. før man fyldte 19, så skal man opfylde samtlige krav til permanent ophold som alle andre voksne, blandt andet 3,5 års fuldtidsjob, og her tæller uddannelse ikke længere – så man må vælge at arbejde i stedet for at studere, hvis man ikke vil udskyde statsborgerskabet i mange år.

Hvis det ikke lykkes at få permanent ophold efter de mere lempelige regler for unge, kan man tidligst få sit danske pas som 26-årig. Og det er kun, hvis man har bestået 9. klasse, indfødsretsprøven, ikke har opholdt sig for længe udenfor Danmark, ikke har gæld til det offentlige osv. En hvilken som helst fængselsdom, betinget eller ubetinget, udelukker én for evigt fra statsborgerskab, og en bøde på mere end 3.000 kr. udløser en karantæne på seks år.

Vi er nødt til at starte helt forfra på dette område. Vejen mod at blive dansk statsborger er i dag blevet et forhindringsløb og et middel til ekskludering, fremfor det vigtige værktøj til integration og inklusion, som det burde være.

Mine forslag til et mere rimeligt niveau for kravene kunne være: At man har haft syv års lovligt ophold, tilegnet sig dansk på det niveau, som man med rimelighed kan forventes ud fra sin baggrund, kan svare på relevante spørgsmål om det danske samfund og udvist vilje efter bedste evne til at blive selvforsørgende.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN