28. maj 2022

NĂŚstved Kommune

Socialdemokratisk erhvervspolitik

Det er i den politiske debat ofte som om, at de borgerlige partier mener, at de har monopol pü at vide, hvad rigtig erhvervspolitik er. Som pü sü mange andre omrüder, er det dog ogsü en borgerlig vildfarelse. Det vil vi gerne sÌtte fokus pü frem mod kommunalvalget i november, da vi er sikre pü, at de borgerlige partier igen og igen vil forsøge at lade den vildfarelse fremstü som den skinbarlige sandhed.

Men sandheden er, at erhvervspolitik er og bliver en stærk del af det socialdemokratisk DNA. Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er nødvendigt for at skabe gode arbejdspladser – og gode arbejdspladser er en forudsætning for, at vi har råd til det velfærdssamfund, der er blevet udtænkt og skabt af os socialdemokrater. Omvendt er et stærkt velfærdssamfund nødvendigt for at kunne have et stærkt erhvervsliv. Gode børnehaver, en stærk folkeskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser på et højt niveau og en understøttende infrastruktur er således også erhvervspolitik.

En socialdemokratisk erhvervspolitik med fokus pĂĽ skabelse af gode job en forudsĂŚtning for, at vi ogsĂĽ i fremtiden har rĂĽd til at fastholde og udvikle vores velfĂŚrdssamfund med rĂĽd til lige muligheder for alle. Et stĂŚrkt velfĂŚrdssamfund og et sundt erhvervsliv er simpelthen hinandens forudsĂŚtninger.

Og det gÌlder pü landsplan süvel som i NÌstved. Derfor er det vores pligt at komme med et kvalificeret modspil, nür de borgerlige i valgkampen vil forsøge at stü som de eneste, der bekymrer sig om erhvervslivets ve og vel.

Den socialdemokratiske erhvervspolitik tager sit udgangspunkt i at sikre og bidrage til, at erhvervslivets rammevilkür understøtter jobskabelse og vÌkst. Men erhvervspolitikken er ikke en fripas til erhvervslivet til at vÌkste pü bekostning af grundlÌggende socialdemokratiske vÌrdier. Derfor skal vi ogsü stille krav til virksomhederne. Krav om ordentlige arbejdsvilkür. Krav om social og miljømÌssig ansvarlighed. Krav om en fair skattebetaling og en generel forventning om, at samfundets spilleregler overholdes.
Der synes i den borgerlige lejr at være et ret entydigt fokus på skattelettelser som noget af det eneste saliggørende. Skat ses som et helt centralt rammevilkår, og der er kun én vej, der dur – og det er ned.

I socialdemokratisk optik er det dog en ret enøjet tilgang. Vi mener i stedet, at virksomhedernes rammevilkür skal ses langt bredere. Og vi mener faktisk ogsü, at samfundet kan løfte en rÌkke af disse rammevilkür bedre end erhvervslivet alene.

Lokalt handler det eksempelvis om fem helt vitale rammevilkĂĽr, som vi i Socialdemokratiet vil fokusere pĂĽ frem mod og efter valget. Vi kalder det vores erhvervspolitiske pejlemĂŚrker:

1) Det kan ikke siges ofte nok: Vi skal have en motorvej pĂĽ rute 54. Det er helt vitalt for fastholdelsen og udviklingen af produktionsvirksomheder i NĂŚstved, og det vil vĂŚre med til sikre bosĂŚttelsen og et rigt handelsliv i kommunen

2) Vi skal sikre, at virksomhederne har den fornødne kvalificerede arbejdskraft til rüdighed. Det krÌver blandt andet, at vi sikrer en bedre erhvervsrettet vejledning i folkeskoler og pü ungdomsuddannelser. Og det krÌver fokus pü mülrettet opkvalificering af de ledige herunder fokus pü brancheskift til de brancher, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft

3) Vi skal hjÌlpe og inspirere sÌrligt de smü og mellemstore virksomheder med en digital transformation. Det er helt afgørende, at virksomhedernes digitalisering für kompetent hjÌlp til et løft, ja müske skal der endda vÌre tale om et kÌrligt puf. Her skal NÌstved Erhverv i tÌt samspil med relevante rüdgivningsvirksomheder yderligere pü banen

4) Vi skal hjÌlpe og inspirere sÌrligt de smü og mellemstore virksomheder med en grøn omstilling. Det krÌver büde hjÌlp til innovation og gennemgribende energioptimering. Dette skal understøttes af NÌstved Erhverv igen i tÌt samspil med relevante rüdgivningsvirksomheder. Og sü skal kommunen gü foran med det gode eksempel i forhold til egne bygninger, biler m.v. Det kan ogsü give god omsÌtning og knowhow til lokale virksomheder

5) Sidst men ikke mindst skal der til stadighed arbejdes med, at virksomheder både på land og i by altid oplever kommunen som en medspiller, der griber de bolde, der bliver kastet op i luften. Ikke alle ønsker og idéer er nødvendigvis realiserbare – men de skal mødes konstruktivt og tages alvorligt.

Disse 5 pejlemÌrker er ikke opfundet til lejligheden, men ligger i direkte forlÌngelse af den førte politik i NÌstved. Og sü baserer de sig pü en Ìrkesocialdemokratisk tro pü det positive samspil mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Det er ikke modsÌtninger, men grundlaget for, at vi ogsü fremover har en kommune i udvikling og vÌkst.

Jørgen Stensgaard Madsen, formand for Metal Storstrøm
Anders Gjesing, byrĂĽdskandidat (Soc.dem.)

Jørgen Stensgaad Madsen og Anders Gjesing
Byrüdskandidat Anders Gjesing (Soc.dem) og afdelingsformand Jørgen Stensgaard Madsen, Metal Storstrøm

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN