30. maj 2024

Udvikling og vækst i Næstved

Erhvervspolitik er og bliver en vigtig del af den samlede kommunalpolitik i Næstved. Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er nødvendigt for at skabe gode arbejdspladser – og gode arbejdspladser og stærke virksomheder er en forudsætning for, at vi har råd til udviklingen af velfærdssamfundet.

Omvendt er et stærkt velfærdssamfund nødvendigt for at kunne have et stærkt erhvervsliv, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Gode børnehaver, en stærk folkeskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser på et højt niveau og en understøttende infrastruktur er således også erhvervspolitik. Et stærkt velfærdssamfund og et sundt erhvervsliv er simpelthen hinandens forudsætninger.

Erhvervspolitikken skal tage sit udgangspunkt i at sikre og bidrage til, at erhvervslivets rammevilkår understøtter jobskabelse, udvikling og vækst – og ansvarlighed.

I Næstved handler det eksempelvis om fire helt vitale rammevilkår, som vi mener, der skal fokuseres på for at bidrage til en sund udvikling i det lokale erhvervsliv:

  • Vi skal sikre, at virksomhederne har den fornødne kvalificerede arbejdskraft til rådighed. Det kræver blandt andet, at vi sikrer en bedre erhvervsrettet vejledning i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Og det kræver fokus på målrettet opkvalificering af de ledige herunder fokus på brancheskift og uddannelsesløft til de brancher, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
  • Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mellemstore virksomheder med en digital transformation. Her skal Næstved Erhverv i tæt samspil med relevante rådgivningsvirksomheder yderligere på banen.
  • Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mellemstore virksomheder med en grøn omstilling. Det kræver både hjælp til innovation og gennemgribende energioptimering. Dette skal understøttes af Næstved Erhverv igen i tæt samspil med relevante rådgivningsvirksomheder. Og så skal kommunen gå foran med det gode eksempel i forhold til egne bygninger, biler m.v.
  • Og endelig skal der til stadighed arbejdes med, at virksomheder både på land og i by altid oplever kommunen som en medspiller – og også gerne proaktivt fjerner unødige barrierer.

Disse fire pejlemærker er ikke opfundet til lejligheden, men de baserer sig på en tro på det positive samspil mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Det er ikke modsætninger, men grundlaget for, at vi også fremover har en kommune i udvikling og vækst.

Anders Gjesing
Byrådskandidat (Socdem)
Klosterlunden 6
4700 Næstved


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN