17. april 2024

JEG TØR GODT HAVE HØJE AMBITIONER FOR NÆSTVED

Vi kan meget mere i Næstved end den politiske debat ofte afspejler. Jeg tør godt have høje ambitioner for Næstved.

Nedenfor følger nogle af mine tanker vedrørende erhverv, innovation, klima og bæredygtighed. Det er tanker med det helt lange lys på. Det er derfor, at jeg kalder dem ambitioner, og hver især sætter de en retning for vækst, beskæftigelse og udvikling af Næstved mange år frem.

Datacenter til Næstved

Vi skal styrke indsatsen for at få en af tech-giganterne til at lægge et datacenter et sted i Næstved kommune. Et datacenter er ikke en guldkalv, der bare kaster værdi af sig, men det kunne være et fyrtårn, der sætter Næstved på Danmarkskortet – og så indebærer et datacenter en række gode arbejdspladser både direkte og i følgeerhvervene. Og brandingværdien er også meget værd i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

Men det kræver, at vi fra kommunal side laver lokalplaner for de egnede matrikler og skaber de ideelle rammer i form af den fornødne plads og muligheder for de nødvendige forsyningslinjer med el- og datainfrastruktur. Og så skal vi samtænke det med en klog udbygning af en lokal, grøn energiforsyning. For det er lige netop det, der efterspørges. Grøn energi og en stærk, digital infrastruktur er hovedårsagerne til, at tech-giganterne kigger mod Danmark, når de nye datacentre skal placeres.

Anders Gjesing
Byrådskandidat Anders Gjesing

Vertical farming – eller landbrug i højden

Næstved kommune er den arealmæssigt største landsbrugskommune på Sjælland. 44.100 hektar eller 65% er dyrket land. Og vi har en rigtig stærk og dygtig landbrugssektor. Men vi bliver også nødt til at se på, om der ikke kan skabes mere innovation på dette område, så vi for eksempel får frigivet et større areal til skov og uberørt natur, og dermed kan sænke brugen af pesticider og kunstgødning og øge bindingen af CO2.

Der arbejdes på mange fronter for at få landbrugets klimaaftryk nedbragt. Og en af dem er ret banebrydende og hedder ’vertical farming’ eller på dansk ’landbrug i højden’. Jeg var for nogle år siden på studiebesøg hos en af USAs største pionerer på området, Plenty, og det var virkelig et kig ind i fremtiden.

I det vertikale landbrug dyrkes planterne indendørs i et stærkt kontrolleret miljø, hvor den rette mængde vand, næring og lys tilføres. I forhold til konventionelt landbrug benyttes markant mindre mængder gødning, meget mindre arealer og ingen pesticider, men der skal tilføjes kunstigt vækstlys, hvilket kræver en betydelig mængde el. Så også denne udvikling skal baseres på en klog udbygning af en lokal, grøn energiforsyning.

Det er min ambition, at vi fra kommunal side indhenter viden om dette vækstområde og understøtter lokale initiativer, så Næstved kan blive en foregangskommune og skabe en klynge med fokus på netop dette område.

Næstved som førende lavenergibygnings-kommune

Der bliver bygget og renoveret rigtig meget i Næstved i disse år. Både erhvervsbyggeri og ikke mindst boliger. Hvis vi fra kommunal side kunne sikre uvildig energirådgivning til bygherrerne i forbindelse med – og gerne forud for – byggesagsbehandlingen, ville vi kunne understøtte en udvikling mod en mere energirigtig bygningsmasse. Og det er jo en udvikling, der ville kunne række langt ind i fremtiden, da bygninger har en lang levetid.

Ofte står man som bygherre lidt alene, når man vil undersøge mulighederne for energioptimering både i forbindelse med renovering og nybyggeri. Kan omkostningerne stå mål med en kommende driftsbesparelse?

Hvis kommunen kunne være fødselshjælper på at sikre, at alle bygherrer fik en uvildig energirådgivning forud for deres byggeprojekt, ville vi kunne sikre en langt mere klimavenlig bygningsmasse over de kommende, mange år. Og samtidig ville det kunne ruste vores lokale håndværksvirksomheder og entreprenører endnu bedre til at tage dialogen med kunderne og vægte energirigtige løsninger højere.

Næstved skal hente mere støtte til udvikling og grøn omstilling

Som led i EU’s indsats for at afbøde konsekvenserne af covid-19 pandemien for de europæiske samfund og virksomheder, er der iværksat ekstraordinære støttetiltag med 11 milliarder kroner i Danmark.  Disse tiltag skal vi selvfølgelig gribe i Næstved.

Næstved Erhverv er allerede godt i gang med at informere virksomhederne i kommunen om de puljer, der netop nu udbydes til digitalisering og grøn omstilling. Det er en rigtig god lejlighed til forretningsudvikling og kompetenceudvikling. Jeg har netop selv stået i spidsen for et støttet digitaliseringsprojekt, og det kan virkelig rykke en virksomhed.

Erhvervsudvikling og vækst koster penge, og i Næstved skal vi i langt højere grad være opmærksomme på de muligheder for finansiering, som staten tilbyder både via Vækstfonden og Innovationsfonden, der råder over milliarder af kroner til investering i grøn forskning, produktudvikling og iværksætteri. Også EU står klar med store beløb. For eksempel har EU’s Horizon program i perioden 2021-27 afsat i alt 600 milliarder kroner, som både små og store virksomheder i Næstved kan få del i til udviklingsprojekter.

Måske skulle vi i den forbindelse midlertidigt øge bevillingen til Næstved Erhverv, så der kan ydes en opsøgende indsats med tilbud til virksomhederne om hjælp med at skrive ansøgninger til både danske fonde og EU. Ligeledes bør vi styrke kontakten til regionens EU-kontor i Bruxelles, der også repræsenterer os i Næstved. Kontoret er en vigtig brobygger til europæiske netværk og EU-støtte.

En investering i fremtiden

En positiv erhvervsudvikling og vækst i Næstved handler således ikke om at slå hul i kommunekassen, men om at opsøge mulighederne for nye, private investeringer og sikre, at vi også får del i både statslige støttekroner og de mange EU-midler.

Med stigende beskæftigelse, gode lønninger og færre på overførselsindkomster vil det lokale beskatningsgrundlag samtidig få et pænt løft, og øgede skatteindtægter vil skabe grundlaget for fortsat velfærd i kommunen.

Læs mere på: www.anders-gjesing.dk

Anders Gjesing, byrådskandidat (Soc.dem.)

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN