20. juli 2024

DET NÆSTE DANMARK SKAL VÆRE ET FRIT, MANGFOLDIGT OG ÅBENT DANMARK

Frie Grønnes politiske projekt er et friheds- og mangfoldighedsprojekt. Vi ønsker et samfund, hvor alle borgere har samme rettigheder og lige adgang til samfundet, og vi går forrest i kampen mod diskrimination og racisme.

Racisme er et problem i Danmark

Danmark er ikke et racistisk land, men racisme er et problem i Danmark, og racisme er et problem i lovgivningen. Eksempelvis etnicitetskravet i loven for udsatte boligområder. Det er fakta, ligesom det er fakta, at der er danske politikere, som er dømt for racisme. Eller tænk på, hvad mange af vores medborgere dagligt må finde sig i: Ukvemsord som ’perker’ og ’abekat’, politi, som trækker dem til side på gaden, dørmænd, som afviser dem på diskoteket. Fordi de ser ’forkerte’ ud. Og så er der hele ghettoloven, der diskriminerer folk pga. geografi, etnicitet og social status.

Frie Grønne kæmper for en ambitiøs antiracistisk handlingsplan

Frie Grønne har tidligere stillet et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at udarbejde en national handlingsplan, som skal sikre aktiv handling mod diskrimination og racisme . Det blev ikke vedtaget, men regeringen har efterfølgende taget initiativ til at ville udarbejde en antiracistisk handlingsplan. Her er Frie Grønne bekymret for ambitionsniveauet.

Frie Grønne foreslår: Afskaf ghettoloven og diskriminerende love og regler

Frie Grønne vil afskaffe diskriminerende love og stoppe den skamløse dæmonisering af muslimer og andre etniske minoriteter, der også forplanter sig i loven. Fx skal ghettoloven droppes, 24-års reglen & burkaforbuddet ophæves og håndtryksceremonier afskaffes .

Frie Grønne foreslår: Skærp indsatsen mod hadforbrydelser

Antallet af hadforbrydelser stiger i Europa og Danmark. I Norge, Sverige og England har de indført nationale handleplaner mod hadforbrydelser, og det skal vi også have i Danmark . Desuden vil Frie Grønne oprette en ombudsmandsinstitution, som skal føre tilsyn med, om lovgivningen er udtryk for racisme og diskrimination i form af en hadkommissær.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN