30. maj 2024

Senioregnede boliger og seniorbofællesskaber er en fantastisk ide.

Tænk at kunne få en senioregnet bolig? En bolig til dine nye behov, når du ikke længere har brug for eller lyst til stor have eller mange kvm? En individuel bolig men med et fællesskab med andre seniorer? F.eks en lejebolig, så man ikke selv mere skal rense tagrender eller fjerne fygesne på loftet? Og går noget i stykker, ringer man bare til ejeren. 
Fantastisk ide, ikk´?
 
Hvorfor bygger kommunen så ikke flere senioregnede boliger? Det bliver jeg som formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget jævnligt spurgt om. (Og nej, her menes ikke ældreboliger. Ældreboliger skal man nemlig visiteres til. Her gælder specifikke lovmæssige krav foruden, at man skal kunne leve op til den enkelte kommunes kvalitetsstandard for, at man kan komme i betragtning til en ældrebolig.) Det, der efterspørges, er derimod helt almindelige boliger egnede til seniorer. 
Men helt konkret – hvad er en senioregnet bolig? Definitionen på det er ligeså mange, som der er seniorer! Er det en et-plans bolig eller lejlighed med adgang til elevator? En bolig med brede døre og ingen dørtrin? Skal der være deleøkonomi? Hvor stor er den? Nogle seniorer ønsker en bolig med plads til bare det nødvendige. Andre ønsker en væsentlig større bolig med plads til alle børn og børnebørn omkring spisebordet. Kendetegnet for alle er dog, at der ønskes en bolig, der ligger tæt ved natur og indkøbsmuligheder, og som er til at betale. Men hvad er til at betale? 
Det er der også mange meninger om. 
Der er også mange ideer til, hvorfor kommunen ikke bygger dem. 
Svaret er dog ganske enkelt: 
Det må kommunen ikke.
 
En kommune må ikke bygge boliger kun til seniorer. En kommune må ikke være udlejer af et boligkompleks med mindre, der visiteres til boligerne. En kommune kan derimod via lokalplaner stille krav til en bygherre om flere ting omkring kommende boliger, såsom højde, størrelse og til en vis grad udseende.  Men – en kommune må ikke stille krav om, at kun en specifik aldersgruppe må bo i dem. En kommune kan kun via boligstørrelsen forsøge at appellere til visse aldersgrupper.
Men – en ejendomsudvikler, bygherre eller udlejer må derimod godt det på deres byggegrunde. 
Derfor kan jeg som politiker kun opfordre til, at I, der gerne vil have flere senioregnede boliger, bofællesskaber, oldekoller osv. i kommunen, går sammen med bygherrer, fonde, ejendomsudviklere, boligselskaber mv., får udvekslet ideer sammen og får bygget. Det er allerede set i andre kommuner. 
Så sæt i gang! 
Go for it!

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN