28. juni 2022

Mette Lene Jensen

Hej! Jeg hedder Mette Lene Jensen, 54 ür, uddannet Cand.Polit og ansat som specialkonsulent i nabokommunen. Privat er jeg gift med Mads Jessen Jensen, der er lokal murermester. Vi er begge opvokset i EspergÌrde, og her bor vi ogsü i dag. Sammen har vi 3 sønner pü 18, 20 og 24 ür. Min fritid gür med politik, fitness, golf, min familie foruden min lille hund, Oda og venner. Jeg har siddet i Byrüdet de sidste 8 ür for Venstre.

Jeg mener ikke, brandbeskatning er vejen frem. Kommunens økonomi skal forvaltes fornuftigt, og projekter uden effekt skal ophøre.

Kommunens opgave er at levere kernevelfÌrd. Vi skal vÌre trygge ved, at vi für den hjÌlp, omsorg og pleje, vi har behov for, nür vi für behov for den. Lige fra vi er børn, til vi bliver Ìldre. Vi skal levere god undervisning og vÌrdig Ìldrepleje. Inklusionsmidlerne skal bl.a. centraliseres, sü det ikke gür ud over den enkelte skoles økonomi, at der bor mange børn med specielle behov i distriktet. Der skal afsÌttes mere tid til plejeydelser, mere Frit Valg og tilbydes flere ÌgtefÌlleboliger pü plejehjemmene.

Erhvervslivets vilkür skal styrkes og flere skal i beskÌftigelse. Alle, der kan, skal bidrage til fÌllesskabet og flest skal vÌre selvforsørgende. De erhvervsdrivende skaber vÌkst, lÌre- og arbejdspladser. Derfor skal deres vilkür styrkes med bedre kommunikation med kommunen, hurtigere sagsbehandling og gennemsigtighed i udbud. Sociale klausuler og dÌkningsafgiften skal vÌk og tidligere partnerskabsaftaler skal genindføres.

Byudvikling skal vÌre nÌnsom og grøn. Helheden i vores omrüder skal bevares. Ikke alle grønne ündehuller skal bebygges. Hvis omrüder udvikles, skal det ske med respekt for det eksisterende bebyggelse og infrastrukturen mv. skal følge med foruden respekt for bevarende lokalplaner, hvis der er det for omrüdet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN