30. maj 2024

Frygtkulturen i Randers Kommune siver nedad og rammer i sidste ende borgerne

Byrådsmedlem i Randers Kommune, Bjarne Overmark, er tiltalt for tilsyneladende at have skaltet og valtet med nogle sagesløse borgeres helt private forhold. Men igen er der larmende tavshed fra kommunens øverste ansvarlige. Sært, at ingen fra toppen har behov for at betrygge kommunens borgere i, at de trygt kan henvende sig uden frygt for, at deres allermest sårbare forhold bliver lækket til offentligheden. Gad vide, hvad de i toppen er bange for?

Samtidig reklamerer Bjarne Overmark for sit besynderlige one-man show, hvor der kækt lokkes med ”chokerende detaljer, som ikke har været fremme i en større offentlighed før”. Forhåbentlig sidder der ikke nogen borgere og frygter for, at det er chokerende oplysninger om dem, der skal forsøge trække fulde huse. Ingen ved det.

Til gengæld har borgmester Torben Hansen efter Brøns’ exit travlt med at forsikre os alle sammen om, at HVIS der er en frygtkultur i Randers kommune, som han sagde i et interview til Radio4 den 29. juli, så har det i hvert fald ingen indflydelse på de politiske beslutninger. Og den siveeffekt i forhold til ledere og medarbejdere, som Brøns italesætter i samme interview, gider han slet ikke kommentere på, bortset fra at han siger, at der helt bestemt er blevet et bedre samarbejde med forvaltningen. Dette vel at mærke fem minutter efter, at direktøren for Børn og Skoleforvaltningen blev hængt ud på forsiden af Amtsavisen med overskriften ”Kommunal børn- og skoledirektør sidder løst i sadlen”, uden at hans chefer kom ham til undsætning og bakkede ham op. Frygtkultur? Hmmm, det tror jeg vist nok…

Rygter vil desuden vide, at flere centrale stole i forvaltningen lige nu står tomme pga. vakancer og sygemeldinger. Det er vel ikke helt urimeligt at antage, at der kan være en sammenhæng mellem den frygtkultur, der tales om (men ikke erkendes) – og de tomme stole?

Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Det er borgerne, der betaler prisen for et dysfunktionelt byråd, og der er et gigantisk uforløst potentiale for byen, fordi den energi, der bruges på personfnidder og enkeltsager i stedet burde bruges på borgerne, forholdene for vores virksomheder, tiltrækning af ressourcestærke kræfter til byen og langt større økonomisk vækst! Det kan godt være, at der bliver truffet masser af gode beslutninger for byen på trods af ”de meget lange møder”, som Torben Hansen siger, men tænk på, hvor godt det rent faktisk KUNNE gå, hvis vi kunne komme frygtkulturen til livs og i stedet kanalisere al fokus, energi og virkelyst ind på en bane, der handler om mere vækst og bedre velfærd for vores borgere?

En god og sund kultur i enhver organisation starter ved, at de øverste ansvarlige i både ord og handling viser, hvilken kultur de ønsker – og siger fra over for den kultur, de ikke ønsker. Og ikke lader som om, at der ikke er nogen problemer og kun er optaget af, hvad de har råd til at mene, mens deres embedsmænd spræller under bussen.

Der er snart valg. Gør noget godt for din by – stem på en ny.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN