15. april 2024

Vi skal have Danmarks højeste valgprocent til kommunalvalget

I 2017 have Odder landets 9. Højeste stemmeprocent (77,58%). Det var flot, men det skal blive bedre.

Vi ved fra undersøgelser, der er fire grupper, der er underrepræsenterede ved valg, nemlig unge mellem 19 og 29 år, borgere uden for arbejdsmarkedet (dog ikke SU-modtagere og folkepensionister), Indvandere og flygtninge med stemmeret til kommunalvalget og de lavtlønnede.  Der er højest stemmeprocent blandt personer over 60 år.

Det er vigtigt for demokratiet, at alle grupper deltager i det på lige fod. Derfor foreslog Enhedslisten i Odder på byrådsmødet d. 4. Oktober, at der blev lavet en målrettet kampagne mod disse grupper. Der var opbakning bag forslaget. Nu er det så vigtigt at det også omsættes målrettet disse gruppe og ikke bare en generel kampagne. Måske i form af lokale kandidattest f.eks. Målrettet unge, små informationskampagner til målgrupperne og SMS op mod valget til f.eks. unge.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN