20. juli 2024

Det nytter at sige nej

Det er kongeargumentet blandt tilhængerne af Kattegatforbindelsen, at når beslutningerne træffes i folketinget, så det er lige gyldigt, hvad vi mener i Odder. Intet kan være mere forkert.

De lokale protester og stemninger er ret afgørende for dels beslutningen om at realisere en Kattegatforbindelse og hvor og hvordan linjeføringen i givet fald skal være. Det er der en del eksempler på. I det østjyske havde vi den langstrakte debat i 70’erne og 80’erne om placeringen af den østjyske motorvej. Spørgsmålet var om den skulle gå øst eller vest om Brabrand sø. Det blev Aarhus byråd, der traf beslutningen i kommuneplanen. Senest har vi haft debatten om sidste del af Silkeborgmotorvejen. Den blevforsinket i adskillige år på grund af lokal uenighed om linjeføringen. Det var afgørende for valget af den 3. linjeføring.

Man kan spørge sig selv, hvem der får størst indflydelse på kattegatforbindelsen: En borgmester fra Samsø, der med øen bag sig, siger nej til Kattegatforbindelsen, eller en borgmester fra Odder, der arbejder for Kattegatforbindelsen

Stem Kattegatforbindelsens modstandere stærke, så den nye kommunalbestyrelse i Odder kan sende et klart nej-tak signal til Christiansborg.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN