20. juli 2024

Skrivebords Danmark og det “virkelige” Danmark

Mette Frederiksen har trukket en streg ned gennem landet og delt Danmark i to lejre: “skrivebordsdanskere” og “de, som udfører det virkelige arbejde” (hør podcast – Radio 4 program “Det sidste måltid” fra d.27.09.2022 https://radio4.dk/program/det-sidste-maaltid/?gid=41804&title=mette-frederiksen ).
Men et samfund kan sammenlignes med menneskets krop, hvor alle dele er lige vigtige for at kroppen skal kunne fungere korrektog udføre sine livsnødvendige opgaver. Der er stærke ben til at stå og gå på – arbejderklassen – inklusive offentlige funktioner sompoliti og sygeplejersker og der er maven og fordøjelsen til at producere og sørge for energi til samfundet – (kapital og virksomheder). Der er åndedrættet og kredsløbet — til fordeling af ilt og næring til gavn for alle dele af samfundet og bortskaffelse af unødvendige affaldsstoffer. Og hænderne. Dette er “skrivebord Danmarks”opgave – at styre en sund cirkulation af værdier i samfundet. Og inde i brystkassen er der plads til hjertet – til at minde os om kærlighed (religion, kultur, åndeligt fællesskab). Der er en politiker del – halsen, som skal dreje hovedet til højre eller venstre, så det kan finde den bedste retning for at nå målet og skabe de bedste rammer for samfundet som helhed. Og hovedet er visdomsdelen af vores samfund. Uden hovedet kan kroppen ikke finde ud af, hvad målet er.

Målet må være, at hele kroppen skal fungere godt og have et langt og lykkeligt liv uden sygdom. Og her er alle dele lige vigtige.

I Alternativet har vi en helhedsorienteret politik for samfundet, hvor vi tager hensyn til alle medlemmer i det danske samfund. Vi er 5,8 millioner mennesker i Danmark. Og alle er vigtige. Der er ikke et ”A-hold ” og “B-hold” af mennesker. Pensionister, børn, kvinder, “skrivebordsdanskere”- alle er en del af det danske samfund.

Vi er en familie. Vi skal tage hensyn til alle. Alternativet. Din familie. 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN