21. juli 2024

Familieplejehjem kan være en del af fremtidens løsning inden for ældreplejen.

Med det år for år stigende antal af ældre og svage i Danmark, stiger også de offentlige udgifter til at pleje dem. Derfor søger vi i Alternativet efter nye modeller til at pleje vores kære ældre, hvor man også kan inddrage det sociale element.

Nogle internationale sundhedspolitiske eksperter mener, at man kan bruge en model, hvor private familier tilbyder ældre mennesker muligheden for at bo sammen med sig. På den måde kan man i det offentlige system spare penge på ældreplejen på plejehjem, og ældre mennesker kan få muligheden for at nyde et trygt og behageligt otium hos en plejefamilie.

Denne model har allerede nu i flere år været afprøvet i Finland. Familieplejehjem i Tampere yder pleje i private hjem. Det kan være dagpleje, hvor plejefamilien tager sig af ældre i løbet af dagen, men det kan også være muligheden for at bo sammen med plejefamilien. Det kræver i Finland en kommunal godkendelse af de private hjem, som tilbyder pleje i hjemmet til ældre, der har brug for hjælp til daglige aktiviteter, men som ikke har behov for fuldtidssygepleje.

Et familieplejehjem i Finland får betaling fra det offentlige (kommunen) for at tage imod ældre og give dem en nødvendig og værdig pleje – med måltider, tøjvask og et sted at sove – og hvor de ældre hele tiden har nogen at tale med og gå tur sammen med. På den måde er det en win-win situation for de ældre og for det offentlige. Ældre får pleje og familien får et nyt familiemedlem – et bofællesskab, som støttes økonomisk af staten. Måske kan vi bruge erfaringerne fra Finland her i Danmark.

Ældrepleje i et familieplejehjem kan altså både være på fuld tid – hvis den ældre vil flytte ind hos plejefamilien – eller på deltid, hvis den ældre kun er hos plejefamilien i dagtimerne.

I Finland er familieplejehjem en stor succes. De lokale kommunale myndigheder. tilrettelægger, støtter og fører tilsyn med dem, og på den måde sørges der for, at der ikke opstår mistrivsel hos ældre – kun trivsel.

I Alternativet lægger vi vægt på, at vi har en værdig ældrepleje og omsorg, og en model, hvor bofællesskaber som disse familieplejehjem indgår, kunne være en del af en politisk løsning indenfor ældreplejen.

Vi bliver ældre allesammen. Derfor er det vigtigt, at vi lægger vægt på at opbygge det bedste system til at pleje vores ældre. For Alternativet kommer menneskers behov før systemets måde at fungere på. Mennesket før systemet. Det mener Alternativet.

Referencer:

https://www.age-platform.eu/good-practice/family-foster-care-model-finland

https://www.seniorlink.com/blog/what-is-adult-foster-care

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN