25. juli 2024

Påbuddet er modtaget med stor alvor

Mandag i denne uge blev jeg gjort bekendt med den tilsynsrapport, Frederikssund Kommune modtog den 13. juli efter Sundhedsstyrelsens tilsyn 20. april i døgnplejen, der har til huse på Plejecenter De tre Ege.

På baggrund af dette tilsyn har Døgnplejen Vest modtaget et påbud vedr »forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring«. Tilsynsrapportens påbud beskriver klart, hvor der skal strammes op. Og det bliver der handlet på.

Det er altid uheldigt, når der sker fejl og mangler, men det vigtige er, at der handles effektivt på det efterfølgende.

Det er vigtigt for mig at pointere, at tilsynet fandt sted den 20. april. I uge 16. For tre måneder siden i dag.

Allerede fra uge 17 blev der reageret på påbuddet, og arbejdet med en handleplan for det fremadrettede arbejde, der indeholdt informationsmøder, undervisning og efterfølgende opfølgning, gik i gang.

Dvs; siden uge 17 har der været systematisk fokus på at udbedre manglerne.

Så påbuddet er modtaget med stor alvor, og der arbejdes intensivt med fremadrettet at sikre »forsvarlig medicinhåndtering, systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå samt tilstrækkelig journalføring«.

Jeg har som formand for Velfærdsudvalget bedt om, at vi politikere får mulighed for at få drøftet rapporten samt resultatet af handleplanerne på næste udvalgsmøde efter sommerferien.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN