30. maj 2024

Psykisk sårbare og digital post

Psykisk sårbare og digital post!
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat KV21 for Dansk Folkeparti
Tilbage i februar måned i år fremsendte Dansk Folkeparti en forespørgsel til administrationen i forhold til, om psykisk sårbare medborgere kan undgå at modtage digital post op til en weekend og/eller Helligdage.
Hvis der er spørgsmål til de modtagne breve, kan den enkelte ikke få kontakt til en kommunal medarbejder og få en hurtig forklaring. Derfor kan der gå flere dage, hvor man går og gør sig bekymringer.
Tilbagemeldingen var dengang, at det pt. er vanskeligt at gennemføre, da der bruges flere forskellige faglige IT systemer, alt efter hvilken forvaltning det drejer sig om.
Dansk Folkeparti har fået oplyst, at for eksempel i Helsingør Kommune sender afdelingen »Center for Særlig Social Indsats« som udgangspunkt ikke post ud op til en weekend, med mindre en vigtig tidsfrist skal overholdes.
Administrationen var dog positiv stemt for at undersøge nærmere, om der på trods af ovenstående alligevel findes muligheder. Blandt andet ved at være i dialog med andre kommuner.
Administrationen meddelte, at den var i kontakt med Odense Kommune, som var i dialog med Digitaliseringsstyrelsen for at finde en holdbar løsning.
Der er i skrivende stund ikke modtaget tilbagemelding, så Dansk Folkeparti følger op på forespørgslen, da vi mener det er vigtigt at få undersøgt til bunds, om der findes en mulig løsning.

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN