26. maj 2022

Frederikssund Kommune

Hvor er logikken?

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand og kandidat til KV21 Dansk Folkeparti
I debatindlÌg kan man lÌse, at Jesper Wittenburg er bekymret for den stÌrkt voksende trafik i Frederikssund bymidte. Jeg er meget enig og har gennem lange tider gjort opmÌrksom pü min bekymring, og at vi bliver nødt til at forholde os til dette problem.
Allerede i dag lüser trafikken pü bestemte tidpunkter af dagen. Helt tilbage til februar 2021 havde jeg et møde med Jørgen Bech om dette. Her anmodede jeg om en analyse af trafikken, hvilket han ville gü videre med. I sommer blev vi alle bekrÌftet i, at analysen er i gang. Jeg ser frem til, at den bliver fÌrdig, sü man helt konkret kan forholde sig til trafikken i midtbyen.
Jesper omtaler ogsü det kommende byggeri ved Nygade. Han beskriver det som 5-6 etager højt. Det forslag, jeg sagde ja til at gü videre med, er 4 etager højt, og en af grundene til at Dansk Folkeparti gik med er, at den øverste etage bliver trukket tilbage, süledes at forøgelsen fra 3,5 til 4 etager ikke vil kunne ses fra gadeniveau. Samtidig er det planen, at byggeriet skal begrønnes, sü det ikke virker massivt.
I modsÌtning til det nye byggeri ved siden af Lidl, der er pü 4 etager men med skrüt tag, som für byggeriet til at virke ekstra højt. Denne højde havde socialdemokraterne ingen indsigelse imod. Selv om det synes højere end Nygadebyggeriet.
Jeg reagerer, da jeg ikke kan se en logisk sammenhÌng med, hvornür socialdemokraterne er imod højder.
Ved LÌrkevej var de imod højt byggeri. Ved siden af Lidl er det ok. Ved Nygade er de imod at Ìndre kommuneplanen, selv om det kommende byggeri ikke vil virke højere grundet tilbagetrÌkning af øverste etage. Men ved Løgismose var det helt ok pü trods af massiv modstand i forhold til det 14 etager høje türn.
Det, som bekymrer Dansk Folkeparti, er forholdet mellem antal parkeringspladser og lejligheder, uanset hvor der bygges. Hvor er logikken i, at man ikke mener, man som borger har bil, bare fordi man bor stationsnÌrt (güafstand pü 1000 m fra stationen). Sü er der sørme mange borgere, der ikke skulle have bil.

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN