20. april 2024

Omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Det er en så vigtig kommunalpolitisk opgave, at vi tager os godt af vores ældre, at Folketinget for omkring 25 år siden besluttede at etablere et ældre-/seniorråd i alle landets kommuner. De skal rådgive politikere og forvaltning i forhold til de ældre borgere, men de skal også agere vagthund og sige fra når tingene ikke fungerer. Og det virker efter hensigten i de fleste kommuner.

Det konservative folkeparti har netop lanceret et udspil som bud på, hvordan vi giver de ældre mere værdighed og selvbestemmelse. Det er det mindste, vi kan gøre for den generation, der har været med til at bygge vores samfund op. Om nogen fortjener de ældre at kunne nyde livets efterår. 

God pleje er vigtigt. Velfærd er vigtigt. Der skal bruges penge på det, der er behov for. Men høje udgifter er ikke lig med god pleje. Der er brug for ledere og ansatte, der er til stede og yder omsorg for de ældre. Der skal være langt mere fokus på tryghed, det frie valg og bekæmpelse af ensomhed.

Vi lever hele vores liv, som vi selv vil – lige indtil vi bliver gamle. Når vi når en vis alder, så stopper de mange valgmuligheder pludseligt. Det er det stik modsatte af værdighed. Alle skal have lov til at vælge et alternativ til det kommunale. Hvem der gør rent. Hvem der leverer maden. Det frie valg er altafgørende. Derfor mener vi, at klippekorts ordningen skal prioriteres højere end i dag. Så får den enkelte ældre bedre mulighed for selv at vælge, hvilken form for hjælp han eller hun ønsker. Det er velfærd på egne betingelser.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN