23. juni 2024

Fredag den 1. oktober er FN'S Internationale Ældredag

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober.

I år er det 31. gang, at 1. oktober internationalt fejres som ”de ældres dag”, og  dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema.

Årets tema er ”Digital Equity for All Ages”, som handler om, hvordan alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund.

I en dansk sammenhæng er det tit digital inklusion, som er omdrejningspunktet, når digitalisering og ældre er på dagsordenen.

Digital inklusion handler om at sikre, at alle borgere har mulighed for kommunikere med det offentlige, uanset hvor digital man er. Nogle har behov for hjælp for at være digitale, mens andre aldrig bliver digitale. Men alle skal have mulighed for at få den offentlige service, de har brug for. Til inspiration har Digitaliseringsstyrelsen i april 2021 samarbejde med KL udarbejdet en analyse ‘Digital inklusion i det digitaliserede samfund’ (link: https://digst.dk/digital-service/digital-inklusion/rapporter-og-analyser/ )

Rapporten vurderer, at de digitalt udsatte udgør 17-22 procent af den voksne befolkning. Potentielt set kan tallet være højere, hvis man inkluderer pludseligt opståede og særligt vanskelige livssituationer hos dem, der normalt klarer sig selv. Hertil kommer de mange pårørende, der står ved siden af for at hjælpe, som også møder forhindringer i det digitale univers. 

FN’s Internationale Ældredag er et rigtigt godt initiativ, som fortjener endnu bedre opbakning og aktivering end den hidtil har fået. Alle interesse organisationer, offentlige institutioner og andre relevante aktører, og ikke mindst medierne, bør sætte fokus på 1. oktober.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN