25. juli 2024

Svar til Lars Folmann og Ole Vive

Omhandlende det kommunale økonomiske underskud og ansvaret herfor.

Jeg kan ikke sige andet end, at I begge sender mig forventelige svar.
Lars – du skriver, at du ikke er imponeret over ledelsens håndtering af sagen og at du mener Faxe kommune savner en stærk leder. Jeg er enig.

Men hvilken ledelse du vil stille til ansvar for det økonomiske rod? Er det borgmesteren som var fungerende kommunaldirektør sidste sommer eller hvem?

De hemmelige referater, du skriver om, er noget vrøvl. Der findes ikke noget, der hedder hemmelige referater. Du kan bare søge sagsindsigt.

Ole – du påtager dig det overordnede ansvar. Tak. Men dertil skriver du, at vi i mindretallet udarbejdede budget på det samme grundlag som flertallet. Ja – men vi havde jo ikke andre tal end det materiale vi fik præsenteret fra administrationen. Vi undrede os fra Socialdemokratiet over de store tilskud og det store budgetmæssige råderum. Men vi fik ikke nærmere svar, ud over at Corona havde betydning.

Dertil var det dig, som fungerende kommunaldirektør sidste sommer, der med den øvrige direktion, burde have foretaget den kritiske vurdering af indtægtsgrundlaget og det store råderum. Det er ikke en politisk opgave. Det er kommunens øverste ledelse der fremlægger budgetforudsætningerne til politisk behandling.

Nu bliver vi bekendt med, at statens bud for beskæftigelsesområdet i Faxe kommune lå ca. 80 mio. kr. højere end det der blev lagt ind i budgetforudsætningerne til byrådet. Hvis kommunen havde haft en kommunaldirektør, der ikke var borgmesteren – fungerende eller konstitueret – ville der formentlig være spurgt mere kritisk ind til budgetforudsætningerne. Og budgettet havde formentlig været mere retvisende.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN