20. april 2024

Hvem skal betale? Fejlen ligger hos flertalsgruppen

Svar fra Camilla Meyer (Socialdemokratiet) på debatindlæg fra Lars Folmann vedr. Faxe kommunes underskud: Hvem skal betale.

Ansvaret for den fejl der er begået i sommeren 2020, og som vi alle nu må bøde for, ligger ubestrideligt på flertalsgruppen og borgmesteren!

Jeg deler analysen som beskrevet af Lars Folmann. Men derfra holder vores enighed i denne sag nok heller ikke længere.

Man kan med rette spørge: Hvem havde det overordnede politiske ansvar i sommeren 2020 hvor fejlen skete? Og hvem havde tillige påtaget sig det øverste administrative ansvar i sommeren 2020?

De der har og påtager sig det øverste ansvar, må stå på mål for det ansvar!

Ja – de fejl som vi er enige om er begået og som du beskriver fint, giver os store hovedbrud nu. Ja – de fejl blev ikke opdaget af ledelsen i økonomiafdelingen.

Men fejlene blev heller ikke opdaget ved kristisk reflektion og systematisk ledelsesopfølgning af de med ansvar omkring og over økonomiafdelingen.

Jeg oplever, at Lars Folmann er ved at løbe fra det politiske og administrative ansvar. Og dertil forsøger at tørre ansvaret af på andre.

Det er ikke klædeligt at se på, hvordan kommunens ansatte medarbejdere og ledere sættes i gabestokken.

Det er klart at økonomiafdelingen og ledelsen har ansvar for at udarbejde det budgetmateriale, som vi i byrådet skal lægge politisk budget efter. Vi har hver vores opgave og ansvar. Det er vigtigt, at administrationens opgave gøres godt og rigtigt, fordi vi politisk prioriterer og beslutter budgettet efter de tal vi får forelagt.

Jeg har ikke det fulde overblik over forskellen mellem budget og regnskab i de sidste mange år på beskæftigelsesområdet. Men jeg ved dog, at der også tidligere har været behov for budgetkorrektioner, men ALDRIG i den størrelsesorden som i 2021.
Det er indiskutabelt at beregningen for budget 2021 er størrelsesmæssigt LANGT mere ved siden af end tidligere år. Og langt mere ved siden af end det er acceptabelt.

Jeg må også konstatere, at økonomiafdelingen var presset og dertil skete fejlen i en tid hvor topledelsen i kommunen noget tid havde stået uden kommunaldirektør, og hvor borgmesteren valgte ikke at udpege en fungerende kommunaldirektør eller at konstituere en anden som kommunaldirektør. I stedet påtog borgmesteren (Ole Vive) sig kommunaldirektørens opgaver og ansvar selv – i en tid hvor byrådet også var yderst splittet (jf. Økonomiudvalgets referater fx d. 4/3-20).

Jeg tænker, at manglen på kommunaldirektør sidste sommer har medvirket til, at der ikke er blevet spurgt kritisk nok ind til den fagfaglige og økonomifaglig estimering af budgetmaterialet. Det lader ikke til at den øverst ansvarlige leder (borgmesteren) på det pågældende tidspunkt havde tilstrækkeligt fokus på økonomiafdelingen og – chefen – for så var der sat noget igang og fejlen nok ikke sket.

Så min analyse og konklusion er, at det ikke lader til at økonomiafdelingen og -chefen blev tilstrækkeligt understøttet til at træffe de rigtige økonomifaglige og fagfaglige valg, som vanligvis i Faxe som i andre kommuner bliver truffet i forbindelse med en budgetlægning.

På det jeg har fået forelagt tolker jeg, at budgetmaterialet er ikke blevet sikkerhedsvurderet og tjekket tilstrækkeligt igennem.

Derfor er det i mine øjne for tyndt og ansvarsforflygtigelse bare at skyde nedad. Det er nemt at pege på økonomiafdelingen og på én chef – men det egentlige ansvar ligger højere oppe! Borgmesteren, Ole Vive var, på tidspunktet hvor fejlen skete, den øverst ansvarlige leder – både politisk og administrativt. PUNKTUM!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN