30. maj 2024

Socialdemokratisk erhvervspolitik

Det er i den politiske debat ofte som om, at de borgerlige partier mener, at de har monopol på at vide, hvad rigtig erhvervspolitik er. Som på så mange andre områder, er det dog også en borgerlig vildfarelse. Det vil vi gerne sætte fokus på frem mod kommunalvalget i november, da vi er sikre på, at de borgerlige partier igen og igen vil forsøge at lade den vildfarelse fremstå som den skinbarlige sandhed.

Men sandheden er, at erhvervspolitik er og bliver en stærk del af det socialdemokratisk DNA. Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er nødvendigt for at skabe gode arbejdspladser – og gode arbejdspladser er en forudsætning for, at vi har råd til det velfærdssamfund, der er blevet udtænkt og skabt af os socialdemokrater. Omvendt er et stærkt velfærdssamfund nødvendigt for at kunne have et stærkt erhvervsliv. Gode børnehaver, en stærk folkeskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser på et højt niveau og en understøttende infrastruktur er således også erhvervspolitik.

En socialdemokratisk erhvervspolitik med fokus på skabelse af gode job en forudsætning for, at vi også i fremtiden har råd til at fastholde og udvikle vores velfærdssamfund med råd til lige muligheder for alle. Et stærkt velfærdssamfund og et sundt erhvervsliv er simpelthen hinandens forudsætninger.

Og det gælder på landsplan såvel som i Næstved. Derfor er det vores pligt at komme med et kvalificeret modspil, når de borgerlige i valgkampen vil forsøge at stå som de eneste, der bekymrer sig om erhvervslivets ve og vel.

Den socialdemokratiske erhvervspolitik tager sit udgangspunkt i at sikre og bidrage til, at erhvervslivets rammevilkår understøtter jobskabelse og vækst. Men erhvervspolitikken er ikke en fripas til erhvervslivet til at vækste på bekostning af grundlæggende socialdemokratiske værdier. Derfor skal vi også stille krav til virksomhederne. Krav om ordentlige arbejdsvilkår. Krav om social og miljømæssig ansvarlighed. Krav om en fair skattebetaling og en generel forventning om, at samfundets spilleregler overholdes.
Der synes i den borgerlige lejr at være et ret entydigt fokus på skattelettelser som noget af det eneste saliggørende. Skat ses som et helt centralt rammevilkår, og der er kun én vej, der dur – og det er ned.

I socialdemokratisk optik er det dog en ret enøjet tilgang. Vi mener i stedet, at virksomhedernes rammevilkår skal ses langt bredere. Og vi mener faktisk også, at samfundet kan løfte en række af disse rammevilkår bedre end erhvervslivet alene.

Lokalt handler det eksempelvis om fem helt vitale rammevilkår, som vi i Socialdemokratiet vil fokusere på frem mod og efter valget. Vi kalder det vores erhvervspolitiske pejlemærker:

1) Det kan ikke siges ofte nok: Vi skal have en motorvej på rute 54. Det er helt vitalt for fastholdelsen og udviklingen af produktionsvirksomheder i Næstved, og det vil være med til sikre bosættelsen og et rigt handelsliv i kommunen

2) Vi skal sikre, at virksomhederne har den fornødne kvalificerede arbejdskraft til rådighed. Det kræver blandt andet, at vi sikrer en bedre erhvervsrettet vejledning i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Og det kræver fokus på målrettet opkvalificering af de ledige herunder fokus på brancheskift til de brancher, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft

3) Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mellemstore virksomheder med en digital transformation. Det er helt afgørende, at virksomhedernes digitalisering får kompetent hjælp til et løft, ja måske skal der endda være tale om et kærligt puf. Her skal Næstved Erhverv i tæt samspil med relevante rådgivningsvirksomheder yderligere på banen

4) Vi skal hjælpe og inspirere særligt de små og mellemstore virksomheder med en grøn omstilling. Det kræver både hjælp til innovation og gennemgribende energioptimering. Dette skal understøttes af Næstved Erhverv igen i tæt samspil med relevante rådgivningsvirksomheder. Og så skal kommunen gå foran med det gode eksempel i forhold til egne bygninger, biler m.v. Det kan også give god omsætning og knowhow til lokale virksomheder

5) Sidst men ikke mindst skal der til stadighed arbejdes med, at virksomheder både på land og i by altid oplever kommunen som en medspiller, der griber de bolde, der bliver kastet op i luften. Ikke alle ønsker og idéer er nødvendigvis realiserbare – men de skal mødes konstruktivt og tages alvorligt.

Disse 5 pejlemærker er ikke opfundet til lejligheden, men ligger i direkte forlængelse af den førte politik i Næstved. Og så baserer de sig på en ærkesocialdemokratisk tro på det positive samspil mellem private virksomheder og den offentlige sektor. Det er ikke modsætninger, men grundlaget for, at vi også fremover har en kommune i udvikling og vækst.

Jørgen Stensgaard Madsen, formand for Metal Storstrøm
Anders Gjesing, byrådskandidat (Soc.dem.)

Jørgen Stensgaad Madsen og Anders Gjesing
Byrådskandidat Anders Gjesing (Soc.dem) og afdelingsformand Jørgen Stensgaard Madsen, Metal Storstrøm

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN