20. maj 2024

Mere erhvervspraktik – ja tak!

Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i årene, der kommer. Det viser alle analyser og fremskrivninger. Og heldigvis viser de seneste tal for uddannelsesvalg en positiv tendens her i Næstved kommune.

Men vi kan gøre mere for at styrke denne udvikling. Jeg har blandt andet to konkrete forslag, som vi bør arbejde med i den kommende byrådsperiode.

For det første skal vi styrke erhvervspraktikken. I øjeblikket har vi i Næstved kommune kun én uges fast erhvervspraktik i 8. klasse – og det er faktisk ikke alle elever, der kommer i praktik. Det burde udvides til to obligatoriske uger i 8. klasse eller én uge i både 8. og 9. klasse. Derved får de unge bedre mulighed for at snuse til livet på arbejdsmarkedet, og praktikken kan i den grad være med til at kvalificere deres senere uddannelsesvalg. Forslaget ligger i øvrigt i direkte forlængelse af et forslag, som Dansk Metal, Dansk Industri og Danske Skoleelever tidligere er kommet med. Nogle vil måske indvende: Er der virkelig tid til det i en folkeskole, der allerede er presset på tid? Og ja, det skal prioriteres, for børnenes uddannelsesvalg er et helt vitalt valg, der også ofte definerer deres livsvej.

For det andet bør kommunen – som områdets største arbejdsgiver – udarbejde en lettilgængelig database over mulige praktikmuligheder på tværs af kommunens mange afdelinger og institutioner. Der er jo ikke mange, der lige tænker over, at der både er ansat SOSU’er, biologer, arkitekter, jurister, pædagoger, bygningskonstruktører, it-supportere og mange mange flere i kommunen. Og kataloget skal følges op af et stærkt politisk signal om, at kommunen skal prioritere at tage imod erhvervspraktikanter.

Jeg har selv arbejdet professionelt med erhvervslivets vilkår i mere end 15 år blandt andet som ansat i Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Metal – og for store virksomheder inden for it og finans. Dét, tænker jeg, er et godt udgangspunkt for at arbejde politisk med vækst og udvikling i hele Næstved kommune. Og det er en af grundene til, at jeg stiller op til byrådet for Socialdemokratiet i Næstved.

Anders Gjesing
Byrådskandidat, Soc.dem.
Klosterlunden 6, Næstved

Anders Gjesing
Byrådskandidat Anders Gjesing

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN