25. juli 2024

ALLE børn skal have et godt skoleliv!

I dagens DK har vi børn og unge i mistrivsel som aldrig før. Det starter allerede i vuggestuen og børnehaven, hvor børn ikke får tilstrækkelig med relevant voksen kontakt pga dårlige normeringer og dokumentationskrav.

Når børnene når skolealderen rammer de en folkeskole, som vi fik ødelagt med en reform og samtidig indførsel af 96% inklusion uden der blev tilført så meget som én krone eller uddannet personale til at tage imod alle børnene med udfordringer af forskellige karakter.

Siden 2007 er der lukket 65 specialskoler i DK fordi kommunerne ikke vil betale for en plads på en specialskole. I stedet bliver såvel specialbørn som almen børn syge af at gå i den danske skole. 75.000 børn har i dag skolevægring i folkeskole alderen – og tallet har været stabilt de sidste 5 år!

Og i  de 5 år er der gjort INTET! Udover at skylde skylden på forældrene 🙁  Det er TID til HANDLING!

En anden problemstilling er børn i de såkaldte ‘Ghettoer’ (et begreb jeg aldrig har forstået – hvorfor må vi ikke bo hvor vi vil og med dem vi har lyst? Det gør danskerne da også på Solskinskysten) – her bestemmer børnene heller ikke selv hvor de vil gå i skole, men køres i busser væk fra nærområdet til skoler hvor der ikke er for mange af deres ‘slags’. Hvor må det være ødelæggende for børn at være med i den fortælling 🙁

Vi skal tage børnene alvorlig! De er vores fremtid!
Derfor skal vi behandle dem værdigt og med respekt!
Jeg er en stemme for børnene og deres fremtid.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN