20. juli 2024

Tvivlens muligheder og begrænsninger

Peter Langer kan ikke huske, at han har udtalt, at “ingen skal gå fra hus og hjem på grund af Tues separatkloakering”.

Jeg husker det tydeligt, det var ved et valgmøde på Kulsviergården i Alsønderup.

Om det er historieforfalskning eller ej, så er det en kendsgerning. at SF sprang fra spildevandsplanen før Socialdemokraterne og Radikale.

Det er også en kendsgerning, at SF stemte for at udsætte spildevandsplanen og lave en ny, som kun separatkloakerer offentlige bygninger og veje.

Det er også en kendsgerning, at SF undlod at stemme ved afstemningen om den nye plan. Jeg kan forestille mig, at de har haft en snak med de gode folk i Naturfredningsforeningen, som jo ved, at den nye plan ikke løser problemerne med kloakvand i søer og åer. Tak for det.

Det er svært både at beskytte miljøet – og samtidig beskytte grundejerne mod ‘Tues separatkloakering’.

Derfor må SF tale med to tunger – først stemme for, og så undlade at stemme, så man ikke får ‘skidt på fingrene’.

Nu nærmer tiden sig, hvor vi får påbud om at standse overløbene til naturen. Det nye rensningsanlæg er bygget efter, at der skal separatkloakeres både offentligt og privat. Byen vokser, og vi får forhåbentlig også flere store virksomheder til kommunen.

Det kan stadig nås at udføre kommunens og den private del af separeringsarbejdet på samme tid, hvilket vil være meget billigere for grundejerne. Det vil vise sig, at en stor del af de kloakrør, som er lagt før 1975, er ved at være tærede og snart skal skiftes alligevel – og så bliver regnestykket for husejeren et helt andet.

De ejendomme, som er opført efter 1995, er for langt de flestes vedkommende separatkloakerede eller forberedt til det.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN