20. juli 2024

Imponerende uvidenhed

I Hillerød Forsyning arbejder vi på et anlæg, som kan rense spildevandet for medicinrester. Det kan samtidig rense vandet bedre for kvælstof og fosfor og dermed påvirke åer og søer mindre – en stor forbedring.

Men at tro, at det løser Hillerød Kommunes problemer med, at kloakkerne løber over, fordi regnvand og spildevand blandes sammen – det er ønske-politik.

Da vi lavede spildevandsplanen for 2013-16, var alle partier med på, at nu skulle der separatkloakeres.

Nogle borgere protesterede, og Venstre så en mulighed for at få stemmer på at være imod, selvom hele byrådet var vel informerede om, at separatkloakering er nødvendig.

Besynderligt nok var SF de næste, der meldte sig med Peter Langers motto: “Ingen skal gå fra hus og hjem på grund af Tues separatkloakering”.

Så blev det for meget for Socialdemokraterne og Radikale, som frygtede at tabe stemmer til begge sider – og så var flertallet væk.

Der blev så vedtaget en ‘solidarisk’ spildevandsplan, hvor solidariteten bestod i at lade den halvdel af borgerne, som har separatkloakeret, være med til at betale for dyre og dårlige løsninger.

Alle politikere fik fuld indsigt i de tekniske forhold, ingen kan påstå, at de ikke kunne forudse, at den nye plan ikke dur.

Alligevel kan man læse følgende udtalelse fra Louise Colding Sørensen (S):

“Jeg var ikke opmærksom på, at renseanlægget var planlagt ud fra en meget højere grad af separatkloakering end det, der er gennemført i dag.”

Dengang var Louise formand for Hillerød Forsyning – nu er hun formand for Natur- miljø og klimaudvalget.

Har vi virkelig politikere, som ikke sætter sig ind i de sager, de har ansvar for – sager til halve og hele milliarder?

Jeg kan god forstå, at det er svært at indrømme så åbenlys en fejl – men det er bedre end at fortsætte i en forkert retning.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN