20. juli 2024

Forenings- og kulturlivet må ikke tages som gidsler

Debatindlæg af Troels Brandt, byrådsmedlem

Jeg har tidligere fortalt om hvordan vi bedst kunne få vores forenings- og kulturliv

gennem Corona nedlukningen. Jeg tror at vores forenings og kulturlivs rammevilkår bliver en politisk kampplads frem mod KV 21. Det er udmærket, så længe forenings- og kulturlivet, ikke bliver taget som gidsler.

Baggrund

Økonomiudvalget har på udvalgsmødet d 18. januar 2021 besluttet at anbefale en hjælpepakke med fokus på kultur-, fritids- og idrætsområdet samt turisme svarende til den tidligere ordning, der dækkede perioden 1. marts til 31. august 2020. Økonomiudvalget skal på næste møde d. 22. februar tage endelig stilling til forlængelse og budgetramme for hjælpepakken.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Radikale Venstre, Troels Brandt, har ønsket en drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget af, hvilket greb der kan anbefales til Økonomiudvalget. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2021:

Udvalget anbefaler, at der etableres to hjælpepuljer/støttemidler til kultur- og fritidsområdet.

En hvor der kan søges støtte til dækning af faste udgifter i forbindelse med foreninger og kulturinstitutioners basisdrift, og en hvor de samme kan søge aktivitetsmidler, der kan anvendes til alternative aktiviteter under Corona og genstart efter Corona, herunder opstart af nye aktiviteter der er afledt af læringen under Corona.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN