20. april 2024

Brandt på Borgen

Tænk Nyt

Stem Brandt på Borgen

Stem en lokal kandidat ind, så han kan hjælpe til i den Radikale Folketingsgruppe. Troels Brandt har 30 år med erhvervserfaring i Slagelse kommune og ude omkring på Sjælland. Heraf er 20 år med ledelse. Han ved, hvor skoen lokalpolitisk trykker. Han sidder i byrådet i Slagelse kommune og han vil kunne bruge den baggrund til, at støtte op omkring de lokale sager, som betyder noget. Sager som kun kan ændres eller tilpasses på Borgen.

Skiftende regeringer har talt om afbureaukratisering – nu skal der ske noget!! De kommunale frikommuneforsøg skal rulles mere systematisk ud.

Som et redskab til at effektivisere den offentlige sektor foreslår Radikale Venstre, at samtlige ministerier skal fjerne 1 pct. af alle deres regler hvert år. Lovgivningen og tilhørende bekendtgørelser er på mange områder blevet alt for komplicerede og detaljerede, og reglerne spænder ofte ben for hinanden. Man kan ikke styre alt fra Slotsholmen, og vi skal holde op med at prøve på det. Vi skal derimod stole på den enkelte leder, medarbejder, virksomhed og borger og tro på, at de kan udfylde rammerne på en ordentlig måde

Putins kvælertag på Ukraine har sat yderligere skub på den grønne omstilling i Danmark og Europa

Vinterpakken hjælper fra d. 01.01.23 for det er nødvendigt at hjælpe danskerne i nød her og nu! Og på den lange bane har Danmark fortsat den grønne førertrøje, og vi bidrager stadig til at løse vores generations vigtigste opgave: klimakrisen. Vi har travlt og skal gøre noget ekstraordinært nu, hvis vi ikke allerede i 2030 skal forbryde os mod Paris-aftalen. På sigt bør vi optage mere CO2, end vi udleder. Vi skal betale af på vores klimagæld, og derfor er det Radikale Venstres ambition, at vi skal reducere vores udledninger med 80 procent i 2030. Derfor sætter vi 7,5 mia. kr. af til at håndtere den grønne omstilling.

Vores velfærdsområder lider under mangel på fagpersonale

Sygeplejerskerne løber hurtigt. Pædagogerne advarer om, at de ikke har tid til det enkelte barn. Børn og unge mistrives og for mange kommer ud af vores folkeskole uden at kunne læse, skrive og regne. Ældre mennesker venter forgæves på nærvær og omsorg, mens SOSU-hjælperen spejder langt efter sin kollega.

Fra tue til tue

Vi lapper lidt her og der. En pulje til flere jordemødre. En rettighed eller to til de ældre. En corona eller varmecheck til danskerne eller til sundhedspersonalet eller en håndsrækning til erhvervsuddannelserne. Men det er brug for mere gennemgribende tiltag. Og der er først og fremmest brug for flere mennesker. Flere kollegaer, mere tid og ordentlig plads til nærvær.

De Radikale vil blive styrket med Brandt på Borgen

Der er brug for at rense luften og til at genoprette befolknings tillid til at politik igen kan løse virkelige problemer. Klimakrise. Trivselskrise. Velfærdskrise. Det er kriser, som vil definere, hvordan vi mennesker kan leve vores liv nu og i fremtiden. Vi får ikke løst kriserne med ét-partiregeringer, symbolpolitik eller rød og blå blokpolitik. Tænk hvis vi fandt ambitiøse, langsigtede og holdbare svar på de største og vigtigste kriser på tværs af rød og blå, som gælder for alle borgere uanset deres baggrund, køn eller religion. Satte mennesker fri til at leve liv, der giver mening for dem i et grønt, frit og stærkt Danmark.

Fælles samtaler Fælles fremtid

Stem lokalt! Stem Brandt på Borgen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN