30. maj 2024

Bedrøveligt niveau

Jeg har læst Erik bo Andersens (EBA) debatindlæg med bedrøvelse. Bedrøvelse over retorikken hvor man beskylder andre for at snyde og lyve.  Og ikke mindst bedrøvelse over, at den demokratiske samtale lider skade, når man forvrænger sandheden. Bare fordi man stikker fingrene i ørene og bliver ved med at gentage en påstand bliver den ikke sand. For EBA har fået svar på sine påstande fra eksperter, embedsværk og eksterne rådgivere gennem flere år.

Eksempelvis nævnes et beløb på 79,5 mio. kr. til dæmningen over det nordlige havnebassin. EBA fik d. 17. januar 2022 svar på, at der i overslaget på de cirka 550 mio. kr. til Klimabroforbindelsen ikke er indregnet medfinansiering fra Vandmiljø Randers. Ethvert tilskud fra Vandmiljø Randers vil være en ”bonus”. Altså modsat af, hvad Erik Bo Andersen påstår.

Der fremtures også med, at det koster 80 mio. kr. at flytte genbrugspladsen på Ørneborgvej som konsekvens af Klimabroen. Indkørselsforholdene til genbrugspladsen ændres ganske rigtigt. Men det koster altså ikke 80 mio. kr. at flytte en indkørsel! De 80 mio. kr. vedrører nemlig en nødvendig modernisering af alle vores genbrugspladser. Det fremgår også tydeligt af materialet, som blev behandlet af byrådet d. 5. december 2022.  Hvordan det bliver til en ”klimabro-udgift” står hen i det uvisse.

EBA fremfører også, at det hele er blevet meget dyrere som følge af opkøb af ejendomme til Havnevejen. Igen i modstrid med virkeligheden. Sagen er, at man med den nye linjeføring af Klimabroforbindelsen ned til Havnevejen og videre ud i Clausholmvej også sparer en række udgifter, så det samlet set forventes at blive billigere end tidligere beregnet. Ikke dyrere. Det er EBA også oplyst om og det fremgår af den byrådssags, der blev behandlet d. 9. september 2020.

EBA fremfører fortsat, at de samfundsøkonomiske analyser er fejlbehæftede, til trods for, at de er udarbejdet efter alle forskrifter af et eksternt konsulentfirma og med inddragelse af en ekspert. Analyserne viser, at både Østbroen og Klimabroen er gode projekter. Men Klimabroen er i særklasse godt. Sandsynligvis det bedste projekt i Danmark. Det er EBA også oplyst om, og analyserne er senest blevet behandlet af byrådet d. 31. januar 2022.

Endelig er der skræmmebilledet om trafik på villavejene. Det er simpelthen direkte i modstrid med svar EBA har fået, bl.a. i forbindelse med vedtagelse af infrastrukturplanen i april 2021. Sagen er, at trafikken skal afvikles på det overordnede vejnet. Og i april fik EBA netop at vide, at for at forhindre såkaldt ”sivetrafik”, kunne løsningerne for eksempel være at spærre Bjellerup Alle og Egholmsvej af i den ene ende.

Store trafikprojekter som Klimabroen skaber røre. Man kan have forskellige afvejninger af hensyn. Det er politik. Men jeg vil klart opfordre til, at vi diskuterer uden at kalde hinanden navne og rent faktisk hører på argumenter og ikke mindst fakta.

Torben Hansen
Borgmester Randers Kommune


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN