27. februar 2024

Torben Hansen

Hvem er jeg?
Jeg kender kommunen – har boet her hele mit liv. Mine børn har gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse i Randers. Vores familie har været aktive i idrætsklubber, til spejdere – ja mange af de steder hvor fritidslivet og livet leves.

Jeg har selv gået på Hobrovejens skole. Det var en god skoletid, med dygtige lærere, gode kammerater – fodbold og fritidsarbejde om eftermiddagen. Siden hen lærer på Tradium, gift med Anne Marie og far til tre dejlige børn, i alderen 19 – 28 år. Kirstine, Johanne og Rasmus. Den ældste har gjort mig til morfar – som jeg er meget stolt af.

Dagligdagslivet, også med borgmesterjobbet – giver en helt grundlæggende forståelse, af de daglige udfordringer for den enkelte familie med arbejde, skole, fritid og transport.

Jeg er 57 år, Faglærer og har været mange år i lokal – og landspolitik. I min fritid bruger jeg for lidt tid på haven – elsker at fiske, selvom mit grej er i en sørgelig forfatning, elsker at sejle i kajak på fjorden, synes løbeture er fantastiske (for det meste) og synes at naturoplevelser, venners og familiens lag, avislæsning og gode bøger er topmålet af en god weekend. Gerne krydret med en tur på stadion med min søn, og min far. Var der med min far, da Randers fik sølv i 1973 og kan tydeligt huske det – håber at sådanne oplevelser går videre til næste generation.

Børn og skoler
Styrke daginstitutionernes helt tidlige indsats – særligt for udsatte børn. Det indebærer også minimumsnormeringer og flere voksne i vuggestuer og børnehaver. Glade børn der trives – det er velfærd. Indeklima, udearealer og lokaler i daginstitutioner og skoler skal forbedres. Alle børn og unge skal have trygge og fagligt stærke undervisningsmiljøer i folkeskolen – med fællesskaber uden mobning

Ældre og sundhed
Vi skal sikre en værdig ældrepleje med sociale relationer, træning, hjælpemidler, boliger og boformer til alle behov. Nærvær, tryghed og forbedret sundhed skal være ledetråden for det gode ældreliv.  Styrket samarbejde med pårørende, øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Efteruddannelse, eksempelvis i forhold til demente borgeres behov og flere ansatte i ældreplejen.

Miljø, klima og infrastruktur.
Naturen er vores livsgrundlag og den skal være grønnere, vildere og renere. Vi skal være blandt de første klimaneutrale og vi skal være landets bedste til genanvendelse og genbrug. Vi skal passe på drikkevandet, forbedre vores fantastiske Gudenå og Randers fjord – men også de mange bække, søer og vandhuller. Styrkelse af Randers midtby og etablering af klimabro og forlængelse af Ringboulevarden.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN