20. april 2024

Fup og fakta om integration i Skanderborg kommune

Fra tid til anden kommer der synspunkter frem i den danske integrationsdebat, som ikke nødvendigvis baserer sig på fakta.  Det hænder en del gange, at man på sociale medier og ”ude i virkeligheden” møder folk, der mener at vide, hvordan det rent faktisk forholder sig med ”de fremmedes” integration og ikke mindst deres antal og adfærd.

Det betyder ikke, at vi ikke anerkender den oplevelse nogen måtte har eller havde haft. Vi vil bare gerne gøre opmærksom på, at de generaliseringer og fordomme, der ofte præger debatten, sjældent viser reelle billeder af aktuelle kendsgerninger. Det synes vi ikke er fair, fordi generaliseringer og forudfattede meninger som regel er med til at gøre integrationen sværere for de mennesker, som vi skal leve side om side med og som ønsker at integrere sig i samfundet.

I Skanderborg kommune bor her ca. 4.600 mennesker med et andet oprindelsesland end Danmark. Heraf er 2.950 borgere med ikke vestligt oprindelsesland. Af disse er ca. 225 personer involveret i et program via vores jobcenter. Det betyder, at de får hjælp til at komme i arbejde, lære sproget bedre, og i øvrigt få hjælp, hvis de kommer med noget i ”bagagen”, der giver dem særlige udfordringer, fysisk og mentalt.

I Skanderborg Kommune har vi en særlig indsats overfor kvinder i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Den indsats er vi ikke i mål med endnu, men det kommer vi. P.t. er ca. 30 % af denne gruppe kommet i arbejde. De fleste mænd har et job eller er i gang med at erhverve kompetencer, så de kan få et job. Mange er i virksomhedspraktik forud, eller har gennemgået den såkaldte IGU(Integrationsuddannelse) Flere og flere af de unge får en uddannelse og flere og flere og flere kvinder kommer i arbejde. De fleste børn og unge deltager i foreningslivet, eksempelvis i sportsforeninger og bliver på den måde en del af den danske foreningskultur. Er pengene små kan de, på lige fod med alle andre børn og unge, få et fritidspas, der giver dem kontingentfrihed i deres foreninger.

Vore nye borgere bor spredt rundt i hele kommunen, men af selvindlysende grunde bor mange af dem i nogle af de almen nyttige boliger vi har i kommunen. Det er ikke ensbetydende med, at der er et eller flere parallelsamfund, som det også antydes i den offentlige debat.

I Kommunen er vi altid  opmærksom på faktuelle forholde og de igangsatte indsatser, såvel de indsatser der lykkes som de, der ikke har den forventede eller ønskede effekt. I bestræbelsen på at skabe en samlet integrationspolitik for Skanderborg Kommune blev der allerede i 2008 nedsat en Integrationsråd. Integrationsrådet i Skanderborg Kommune har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet arbejder kontinuerligt med konkrete problemstillinger i forhold til integration i kommunen og med holdninger og visioner på integrationsområdet. Desuden fungerer rådet som praktisk bindeled mellem borgere og Byrådet.

Det er i kommunen ansvaret for integration ligger. Derimod bestemmer kommunen ikke, hvor mange flygtninge, vi eksempelvis skal modtage. Derfor er det efter vores mening en opgave for fælleskabet at arbejde for den bedste og mest vellykkede integration. Den vellykkede integration i Skanderborg Kommunen er kun muligt på grund af gode indsatser og med hjælp fra aktive, motiverede nye borgere samt de mange grupper af borgere, der stiller sig til rådighed som venne-familier, gode naboer, mentorer og til andre gode formål.

Vi tror på fakta frem for fup.  Og gid generaliseringer og fordomme kunne vige plads for gode indsatser og ansvarlighed.

Med venlig hilsen

Tage Nielsen, Formand for kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget(B)
Og
Adele Davis Boe, Formand for Integrationsrådet, Skanderborg kommune.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN