20. juli 2024

Tage Nielsen

Jeg har været engageret i mit samfund og lokalområde hele mit liv. Jeg kan ikke lade være. Det er jeg fordi vi bor i et fantastisk land og en virkelig god kommune. Jeg ønsker at bidrage til det samfund jeg bor i, men jeg har også lyst til at præge det med de værdier jeg står på. Det er frihed til forskellighed, mangfoldighed, åndsfrihed og tolerance.

Jeg vil arbejde for en kommune, der er åben og inkluderende, og som understøtter foretagsomhed, og som også holder hånden under dem, som har brug for det. En kommune, der giver muligheder for at tænke nyt og som både sikrer stabilitet og forudseenhed og samtidig ansporer til iværksætteri. Vi skal have en kommune, der inddrager og gør brug af folks evner og erfaringer. På den måde får vi en endnu bedre kommune.

Jeg har professionelt helt mit liv arbejdet med og for børn og unge. Der ligger mig meget på sinde, at børn og unge skal have de bedste betingelser for at trives og lykkes i deres liv. Her har kommunen og medarbejderne en stor rolle at spille, ligesom de frivillige i vores forenings- og kulturliv har en stor andel af æren for at børn og unge trives.

I den anden ende af skalaen har vi som velfærdssamfund et stort ansvar for, at de ældre, der har behov for pleje og omsorg , gives det aller bedste. Det gælder indsatsen i hjemmeplejen og på plejehjemmene og det gælder også, når der er involveret hospitaler og praktiserende læger.

Og så er det en hjertesag for mig, at vi har noget at gå op i, når vi lever vore forskellige liv. Vi bestemmer selv, hvad det skal være. Men vi skal stille muligheder til rådighed. Det handler om kultur, fritids- og idrætstilbud. Den slags er langt hen ad vejen drevet af engagerede frivillige, der stiller sig til rådighed i foreningslivet og i kulturhuse. Det er uvurderligt for os.

Kultur er noget vi har behov for på den ene eller anden måde. Derfor skal vi investere i kultur, fritid og idræt og faciliteterne hertil.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN