19. juni 2024

Gør eksklusion til inklusion

Flere steder i vestegnen modtager mange skolebørn specialundervisning på et specialtilbud udenfor folkeskolen. Det er nogle af landets allerhøjeste gennemsnit. Og selvom det er vigtigt at tage hensyn til hvert enkelt barn og deres udfordringer, så er det samtidig også trist, at vores folkeskole er blevet så udmagret, at der ikke er kræfter til at rumme børn, der ikke passer ind i en standardiseret skoledag. Så ender de i stedet på dyre specialskoler langt væk fra vennerne i almenskolen, og inklusion er blevet til eksklusion.

Det er ikke kommunernes skyld, at det når så vidt. Det er heller ikke skolernes skyld. Det er simpelthen fordi politikerne på Christiansborg har skabt en folkeskole, som er bygget op om lange skoledage, præstationskultur og boglige færdigheder og som kæmper med at hænge sammen økonomisk. Så ender vi med en virkelighed, hvor almenskolerne arbejder imod børn med særlige behov i stedet for at arbejde med dem. Det er dybt frustrerende for lærerne, pædagogerne, forældrene og selvfølgelig allermest for de børn, det drejer sig om. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at næsten hver tredje elev med særlige behov ikke vil i skole. Det er et frygteligt højt tal, som viser, at der er brug for en ny vej for skolepolitikken i Danmark.

Det er en af grundene til, at SF har taget det store men nødvendige skridt at træde ud af folkeskoleforliget, så vi kan sætte skolerne mere fri. Fri til at gøre skoledagene kortere men til gengæld giver plads til mere to-voksen undervisning og mindre klasser. Fri til at skabe en skole uden konstante test og præstationspres, hvor fokus er på læring, på proces og på det praktisk-kreative. Og fri til at efteruddanne lærere og pædagoger, så de er bedre rustede til at inkludere elever med særlige behov i undervisningen.

Hvis vi skal lykkes med at få inkluderet flere børn med specielle behov i både i Vestegnen og i resten af landet, så kræver det politisk mod på Christiansborg – både til at tænke nye tanker i skolepolitikken og til at give området et velfortjent økonomisk løft. Ellers så lader vi børn med særlige behov i stikken ekskluderede på specialskoler i stedet for at være inkluderede i folkeskolens fællesskab.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN