4. marts 2024

Serdal Benli

Jeg vil gerne repræsentere dig som borger i Folketinget. Det er her i omegnen, jeg er vokset op, har stiftet familie og kender udfordringerne på nærmeste hold. Jeg er SF’s spidskandidat til Folketinget og kommer med 17 års politisk erfaring, heraf de sidste 3 år som næstformand for SF. Jeg vil kæmpe for et Danmark, som er sammenhængende. Et Danmark, hvor trivsel, fællesskab og værdighed sikres for alle
medborgere.

Vores børn har brug for, at vi sætter farten ned i børnehøjde og bekæmper mistrivsel.

Jeg vil gøre op med minuttyranni og manglende tid til omsorg i vores ældrepleje.

Og jeg vil kæmpe hårdt imod trafikstøjen fra de mange motorveje, der skærer igennem vores lokalområder
og belaster vores dagligdag.

ALLE BØRN SKAL TRIVES SPIDSKANDIDAT
Flere nærværende voksne, kortere skoledage, max 24 elever pr. klasse og flere praktiske fag i folkeskolen.

GODE OG VÆRDIGE SENIORÅR
En værdig tilværelse og flere kendte ansigter i vores ældrepleje med faste teams.

MINDRE STØJ – RENERE LUFT
Overdækkede motorveje, flere støjskærme, lavere hastigheder og en styrkelse af den kollektive trafik.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN