30. maj 2024

Vi skal have styr på økonomien i Næstved Kommune

Næstved Kommune har en kommunal gæld på hele 700 millioner kr. i runde tal – altså cirka 8.500 kr. pr. indbygger, og samtidigt er der masser af steder, hvor der er behov for flere midler: Vi kan tale kernevelfærd som de ældre og vores børn, herunder skolerne og vores daginstitutioner. Vi kan også tale om nogle af de områder, hvor Næstved ligger i bund i Danmark – erhvervsområdet og foreningsområdet. Og så har vi et alt for lavt anlægsbudget, der gør, at vores bygninger og skoler er nedslidte.

Tænketanken CEPOS har lavet en analyse, der viser, at der alene på administration og ledelse kan spares 70 millioner kroner – https://cepos.dk/media/5852/kommunerne-kan-spare-7-8-mia-kr-paa-ledelse-og-administration.pdf – og Næstved Kommune er en af de kommuner i Danmark, der ligger dårligst placeret driftsøkonomisk (Nummer 74 ud af 98). Det skal der rettes op på.

Vores økonomi har ganske rigtigt fået det lidt bedre, men det skyldes primært, at vi har fået 110 millioner mere om året i udligning fordi vores befolkningssammensætning er rykket til den skæve side.
Vi har således fået flere penge, fordi vores borgere er blevet fattigere. Det skal der rettes op på.

Vi skal arbejde aktivt for at tiltrække arbejdspladser og kvalificeret arbejdskraft. Flere ledige skal kunne forsørge sig selv og indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet.

Gælden skal væk og vi skal have styr på økonomien.

Vi skal have mindre bureaukrati og fjerne overflødige regler og dokumentation. Vi skal være mindre afhængige af udligning fra andre kommuner. Og vi skal have øget konkurrenceudsættelse, så vi frigiver midler til de vigtige velfærdsopgaver.

En sund økonomi i Det nye Næsted sikrer nemlig gode skoler og daginstitutioner, og ordentlig hjælp til børn, ældre, syge og handicappede.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN