30. maj 2024

STOP NU Lynetteholm!

Jeg har længe været og er fortsat stærkt kritisk over for Lynetteholmprojektet.

Byggeprojektet har fra start affødt en voldsom proteststorm og kritik fra eksperter og borgere. Og med god grund. Der er tale om det største byggeinfrastrukturprojekt i dette århundrede, der foruden kæmpe udgifter vil medføre katastrofale konsekvenser for miljøet og klimaet, og som kommer til at ændre København for altid.

Nu viser en ny undersøgelse af Foreningen Byen for Borgerne, at kun 8 % af indbyggerne i hovedstadsområdet synes, at Lynetteholm skal bygges videre. Det er virkelig, virkelig en lav opbakning til et casinoprojekt som Lynetteholm, og det burde få alle politikere i både Borgerrepræsentationen og Folketinget til at trække i håndbremsen. Lige nu.

 

Politikernes prestigeprojekt har fatale konsekvenser for mennesker og miljø

Etableringen af Lynetteholm blev vedtaget af brede flertal i både Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget.

Lars Løkke og Frank Jensen kaldte tilbage i 2018 projektet for et kinderæg, fordi det i deres og flere politikeres optik synes at løse flere problemer på én gang. Lynetteholm, måtte vi forstå, er nødvendig for at kystsikre København, sikre flere billige boliger og for at bortskaffe overskudsjord fra metrobyggeriet.

Men der skal meget mere til at for at klimasikre København imod oversvømmelse – en kunstig halvø kan ikke gøre det alene. Faktisk kritiseres den fra mange sider for at være en decideret dårlig kystsikring. Der er mange bedre måder, vi kan gøre det på.

Vi hører hele tiden om, at der mangler boliger i København og især billige boliger. Men Lynetteholm forventes først at være færdigt i 2070, og det er svært at forestille sig, at nye boliger opført et så attraktivt sted kommer til at være billige. Det skyldes blandt andet også, at økonomien skrider fuldstændigt, og projektet dermed bliver dyrere og skal tjene endnu flere penge ind på at sælge byggegrunde, som igen resulterer i højere boligpriser.

Jorden man graver op fra andre steder skal ligge et sted, og der synes Lynetteholm at være løsningen. Men etableringen af en halvø på 2,8 kvadratkilometer svarende til ca. 3500 almindelige parcelhusgrunde, som bygges op af jord fra byggepladser i Storkøbenhavn, kommer til at betyde en voldsom trafik med tunge lastbiler i vores by i mange årtier fremad, hvis der hvert år skal køres 2,6 millioner tons jord fra hovedstadens byggepladser igennem København for at fylde al den vand op med jord.

Jeg har set de mange lastbiler med jord komme kørende dagligt gennem byen i en uendelig række. Som småbørnsfamilie og far til to små børn er jeg stærkt bekymret for den partikelforurening og støjforurening fra det store antal lastbiler, der ifølge planen skal passere forbi vores stuelejlighed på Vesterbro.

Og så er der konsekvenserne for klimaet og miljøet, som kun alt for godt er blevet belyst i medierne. Opgravningen af blæver fra havbunden betyder frigivelse af en masse næringsstoffer til havmiljøet. Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm er blevet voldsomt kritiseret af eksperter for at negligere de voldsomme negative effekter, etablering af Lynetteholm vil have for havmiljøet.

Et så stort byggeinfrastrukturprojekt som Lynetteholm har selvsagt også store alvorlige konsekvenser for klimaet, når al den beton, cement, asfalt og ikke mindst alle de maskiner, der skal i brug for at skabe plads til 35.000 mennesker. I stedet for at bygge nyt, bør vi generelt udnytte den plads, vi allerede har bygget på, f.eks. at omdanne eksisterende byggemasse og ved at udnytte tomme erhvervslejemål til beboelse.

 

Lynetteholm er en super dårlig løsning på reelle problemer

Jeg er tilhænger af byudvikling, når det kommer byen og omegnskommunerne til gode. Men det er ikke det, der er udsigt til, med den nuværende aftale om Lynetteholmen.

Her er spørgsmålet, som er stillet af rigtig mange bekymrede borgere: findes der en bedre løsning end at etablere en kæmpestor bydel på størrelse med Hillerød midt ude i Øresund?

København har det allerbedste udgangspunkt for byplanlægning i det har vi den såkaldte fingerplan, der stammer helt tilbage fra 1947, og som netop har sørget for at byggeri har forgået langs s-toglinjer i stedet for i alle retninger med henblik på at sikre, at man nemt kunne komme til hovedstaden fra den yderste omegn.

Som kritikerne med forstand på byudvikling siger; hvorfor kigger man ikke på, hvor der er plads og hvor der i forvejen er infrastruktur til at bygge nyt, i stedet for at gøre det omvendte som tilfældet er med Lynetteholm, hvor man vil opføre en ny kunstig ø og en masse ny infrastruktur.

Lynetteholm er blevet Danmarkshistoriens første klimaretssag takket være Klimabevægelsen. Men det er en kamp mellem David og Goliat. Og en kamp som ikke vil få byggeriet til at stoppe, fordi folketinget har fjernet borgernes klageadgang. Man er i stedet nødt til at gå til en domstol, men her tager sagerne meget længere tid end til et klagenævn. Der kan således gå flere år, inden retssagen er afgjort, og til den tid kan dele af projektet stå færdigt bygget uden at man kan forestille sig, at det bliver fjernet igen.

Hele processen omkring Lynetteholm har været udemokratisk med alt for lidt borgerinddragelse.

Den nye undersøgelse viser, at opbakningen til Lynetteholm er så lav, at hverken et borgerting eller et borgermøde kan rette op på den kløft, der nu deler borgerne og politikerne.

Det er på tide, at politikerne lytter til borgerne og til klimavidenskaben og dropper vanvidsprojektet.

 

Rajesh Holmen, folketingskandidat

Københavns Storkreds, Frie Grønne

 

Jeg står til rådighed for dialog og spørgsmål:

Facebook: www.facebook.com/RajeshHolmen

Instagram: www.instagram.com/rajesh.holmen/ 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/rajeshholmen/

TikTok: www.tiktok.com/@rajesh.holmen

Twitter: www.twitter.com/RajeshHolmen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN