21. juli 2024

Afskaf Ghettoloven NU!

For leden var jeg inviteret til et vigtigt vælgermøde i Mjølnerparken på Nørrebro.

Mjølnerparken har været på den såkaldte “Ghettoliste” i fire år, og selv om ordet “ghetto” officielt er strøget fra listerne over udsatte boligområder, er det tydeligt at se og mærke, hvilke konsekvenser den nuværende lovgivning har for beboerne.

 

Vi står i en situation, hvor helt almindelige mennesker lige nu smides ud af deres hjem og oplever voldsomme indgreb i deres liv.

Unge oplever diskrimination i forhold til adgang til arbejdsmarkedet, fordi der på deres CV står, at de bor i en ghetto, hvorfor de føler sig fravalgt, når de søger job.

Familier tvinges ud af deres hjem, og får tilbudt dyrere lejligheder, for at deres boliger kan udlejes privat og give større afkast – på bekostning af beboerne.

Seniorbofællesskabet ‘Midgården’, der i mere end 35 år har skabt en masse liv og sociale aktiviteter bliver ødelagt og fællesskabet forsvinder, fordi man spredes og genhuses forskellige steder.

Alt dette skyldes kun én ting, og det er Ghettoloven.

For det første er der ifølge forskere ingen evidens for, at Ghettoplanen vil virke, når det gælder løsningen af de boligsociale problemer, som den er en reaktion imod.

For det andet vil tusindvis af mennesker blive tvunget til at forlade deres hjem uden løsning på, hvor de skal bo.

For det tredje er loven med til at stemple og stigmatisere en gruppe mennesker, der ikke vil deltage i samfundet, selv om det ikke er virkeligheden og ikke er gavnligt for integrationen eller følelsen af at være inkluderet i fællesskabet.

Endelig er Ghettoloven et angreb på de almene boliger og beboerdemokratiet, når man nedriver velfungerende boliger, tvinger til salg og privatisering af almen ejendom, og når udsigten til lang sagsbehandlingstid afholder folk fra klage.

 

I Frie Grønne er vi enige om målet om at skabe mere blandede og velfungerende bydele, men vejen dertil er ikke at tvangsflytte beboerne og enten rive deres hjem ned eller sælge deres bolig til private udlejere for at de kan skabe profit på bekostning af beboerne.

 

I Frie Grønne ønsker vi mangfoldige og blandede boligområder, hvor mennesker bor sammen og side om side uanset ens socialklasse, alder, etnicitet og familieforhold. Der skal ikke være nogen form for negativ særbehandling af beboere. Der skal være beboerdemokrati, hvor beboerne inddrages i byplanlægningen og det skal respekteres af boligorganisationen.

Det er ubegribeligt, at Ghettoloven overhovedet har sin plads i lovgivningen, når den bygger på en forudsætning om, at sociale problemer i boligområder kan løses ved tvangsflytning af beboere.

 

Loven ignorerer fuldstændig de gode erfaringer og den viden vi har om, at respekt for beboerne og ordentlige sociale indsatser er det som virker.

Bevar de almene boliger. Afskaf nu Ghettoloven en gang for alle!

 

Rajesh Holmen, folketingskandidat

Københavns Storkreds, Frie Grønne


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN